Europa-Afryka: troska o ochronę zdrowia.

11 mln dzieci poniżej piątego roku życia i ponad 500 tys. kobiet w ciąży umiera co roku na świecie. Zmniejszenie tej liczby o ? do 2015 r. to cel, jaki postawiły sobie Unia Europejska i Unia Afrykańska podczas spotkania w Kampali. Według Andrisa Piebalgsa, unijnego komisarza ds. rozwoju, troska o służbę zdrowia powinna stanowić główny priorytet współpracy Europy z Afryką. Niestety, mimo podejmowanych wysiłków, postęp w tej dziedzinie jest jak na razie niewystarczający. Ochrona zdrowia matki i dziecka znajdzie się więc teraz w centrum podejmowanych akcji. Inne wspólne wysiłki dotyczyć mają przywrócenia pokoju w krajach Afryki, a także przeszczepienia nowych technologii na Czarny Ląd. Jest to fragment wspólnej strategii rozwoju, która została podpisana przed trzema laty przez kraje Unii Europejskiej i 57 państw Afryki, a teraz podczas spotkania w Kampali dopracowano jej szczegóły. Czytaj dalej