Uzdatnianie gnojowicy i obornika z zastosowaniem Technologii Efektywnych Mikroorganizmów.

Greenland Technologia EM jest producentem Efektywnych Mikroorganizmów w Polsce na licencji EM Research Organization z Japonii.  Efektywne Mikroorganizmy to mieszanina kultur pożytecznych mikroorganizmów ( głównie bakterii fotosyntetycznych, oraz bakterii kwasu mlekowego, a także drożdży i grzybów. EM wywołuje procesy fermentacji, które powodują wzrost biologicznej różnorodności gleby. To z kolei poprawia jej jakość i zdrowie oraz plon roślin uprawnych. Możliwości Technologii EM są znacznie szersze niż tylko poprawa kondycji gleby. Wzrastająca popularność EM na Świecie wykazuje, że jest to najskuteczniejsza technologia mikrobiologicznej higienizacji osadów i redukcji odoru na dzień dzisiejszy. Czytaj dalej