Chorzy na GIST apelują do Ministerstwa Zdrowia o dostęp do leczenia.

Nowa lista leków refundowanych ponownie rozczarowała chorych na nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego (GIST). Pomimo pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych pacjenci nie mają dostępu do leczenia adjuwantowego, które daje szansę znacznej części pacjentów pokonać chorobę. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST wystosowało do Ministerstwa Zdrowia apel z prośbą o zwrócenie uwagi na ich problemy. Leczenie adjuwantowe, polegające na podawaniu chorym określonej dawki substancji czynnej – imatynibu, po zabiegu operacyjnym, w grupie chorych o wysokim ryzyku nawrotu choroby, stosowane jest i refundowane w wielu krajach, w tym w Unii Europejskiej i to nie tylko we wszystkich państwach Europy Zachodniej, ale również w Bułgarii czy Czechach. Okres leczenia adjuwantowego waha się w granicach 3 – 5 lat (3 w większości krajów europejskich, 5 w Stanach Zjednoczonych) i ma charakter prewencyjny. Najskuteczniejszą metodą leczenia GIST jest leczenie operacyjne polegające na doszczętnym wycięciu zmiany. Jednak bez leczenia uzupełniającego (adjuwantowego) aż 90% pacjentów z grupy wysokiego ryzyka czeka nawrót choroby. Stosowanie tego rodzaju terapii ma uzasadnienie ekonomiczne, gdyż zapobiega wznowom i wydłuża życie. Czytaj dalej