Sejm za wydłużeniem terminu opracowania programów kształcenia pielęgniarek.

Sejm zgodził się w piątek na wydłużenie o dwa lata terminu na opracowanie nowych programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Pierwotny termin, wyznaczony przez nowelizację ustawy, mija 23 sierpnia. Za taką zmianą w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej było 439 posłów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W 2011 r. nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wyznaczyła dwuletni termin na opracowanie nowych programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Mimo że termin ten wygasa 23 sierpnia 2013 r., odpowiedzialne za opracowanie programów Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ich nie przygotowało. Czytaj dalej