Geny kontrolowane światłem.

Nowa technologia opracowana w Massachusetts Institute of Technology pozwala naukowcom na czasową blokadę działania niektórych genów w komórkach, przy pomocy wiązki światła. Dzięki temu można precyzyjnie określić jaką funkcję pełni dany gen. Ilość genów w łańcuchach DNA ludzkich komórek szacuje się na około dwadzieścia tysięcy. Jednak w danej chwili tylko niewielka część genów jest aktywna, w zależności od potrzeb komórki. Dzięki nowej technologii możliwe jest włączanie i wyłączanie działania niektórych genów przy pomocy wiązki światła. Badacze mogą więc manipulować działaniem genów i obserwować zmiany zachodzące w komórkach. Czytaj dalej

Drukowane chrząstki do przeszczepów.

Naukowcy z USA opracowali nową technologię tworzenia hybrydowych, biologiczno-polimerowych tkanek do przeszczepów chrząstek. Pierwsze testy potwierdziły iż przyjmują się one w organizmach poddawanych przeszczepom. Pozytywne wyniki dalszych testów ułatwią tworzenie biologiczno-polimerowych tkanek hybrydowych personalizowanych dla konkretnych pacjentów – poinformował Science.
Zespół naukowców z Wake Forest Institute for Regenerative Medicine pod kierownictwem prof. Jamesa Yoo opracował nową technologię tworzenia implantów biologicznych. Jest ona nowatorska i bardzo tania – w jej skład wchodzi nowoczesna drukarka atramentowa heavy duty, czyli mogąca wykonywać stałe zadania drukowania o długim czasie wykonania oraz przędzarka elektryczna do tworzyw sztucznych. Integracja tych dwóch maszyn z komputerowym systemem sterowania umożliwia tworzenie tkanek z materiałów w części biologicznych, częściowo zaś syntetycznych, które łatwiej przeszczepiać niż całkowicie sztuczne implanty. Czytaj dalej

Zagrożenia związane z nowymi technologiami, przemocą, narkotykami.

Zagrożenia związane z gwałtownym rozwojem nowych technologii, przemocą, narkotykami oraz współczesne wyzwania stojące przez instytucjami pracującymi z dziećmi – te tematy omawiali uczestnicy konferencji poświęconej wychowaniu, zorganizowanej w Senacie. Konferencję zorganizowały senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Pedagogium” w Warszawie. Czytaj dalej