Przedstawiciel Watykanu w ONZ: państwa mają bronić każdego niewinnego życia ludzkiego!

Odebranie życia jakiejkolwiek niewinnej istocie ludzkiej pozostaje zawsze złem moralnym i jest niedopuszczalne nawet jako środek do dobrego skądinąd celu. Wszyscy ludzie jako osoby zasługują w równym stopniu na to, by ich życie było chronione. Przypomniał o tym 21 grudnia watykański obserwator na forum ONZ. Abp Francis Chullikatt wyjaśnił stanowisko Stolicy Apostolskiej co do rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie pozasądowych, doraźnych czy samowolnych egzekucji.
Delegacja Stolicy Apostolskiej docenia w przyjętej przez ONZ rezolucji zdecydowane potępienie takich aktów godzących w ludzkie życie oraz uznanie potrzeby skutecznych działań celem zapobieżenia im w przyszłości. Przypomina, że dokumenty prawa międzynarodowego wyraźnie uznają niezbywalne prawo wszystkich ludzi do życia, jak i to, że należy im się w równym stopniu, bez żadnych różnic czy dyskryminacji, ochrona prawna. Zastrzeżenia budzi jednak wprowadzenie do rezolucji takich kategorii, jak ?orientacja seksualna? czy ?tożsamość rodzajowa?. Nie mają one wyraźnej, uzgodnionej definicji w prawie międzynarodowym i wprowadzanie ich podważa standardy praw człowieka, zamiast je umacniać. ?Moja delegacja uważa ? stwierdził abp Chullikatt ? że wdrażanie tej rezolucji należy do suwerennej odpowiedzialności każdego z państw. Czytaj dalej