Zoperowane niemowlęta już słyszą dzięki implantom.

Trójka niesłyszących dzieci w wieku od 11 do 19 miesięcy zaczęła 11 września słyszeć po podłączeniu im procesorów mowy. Wcześniej, 29 lipca, pionierskie operacje wszczepienia specjalnych, zminiaturyzowanych implantów słuchowych przeprowadził prof. Henryk Skarżyński w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach koło Warszawy. Mniej więcej miesięczny odstęp pomiędzy wszczepieniem implantu a zainstalowaniem zewnętrznego urządzenia rejestrującego dźwięk – procesora mowy – daje małemu pacjentowi czas na dojście do siebie po operacji – ustępują obrzęki, zdejmuje się opatrunki, elektrody lepiej kontaktują się z tkankami. Czytaj dalej