Abp Zimowski na Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

„W obliczu różnych patologii związanych z niepełnosprawnością warto zawsze uwrażliwiać opinię publiczną na pojęcia godności, praw i dobrostanu tych naszych braci i sióstr, pobudzając świadomość dobrodziejstw wynikających z ich integracji w różnych aspektach życia społecznego”. Słowa te znalazły się w przesłaniu przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia na obchodzony dzisiaj Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Dokument odczytano podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej z tej okazji przez Włoskie Stowarzyszenie Fizjoterapii i Rehabilitacji SIMFER. Abp Zygmunt Zimowski zaznacza, że sfera praw nie może być „przywilejem dla nielicznych, silnych i zwycięskich”. Jeśli bowiem miejsce w społeczeństwie ograniczy się jedynie do pełnosprawnych, stanowić to będzie dyskryminację, a nie sprawiedliwość. Tymczasem osobom dotkniętym niepełnosprawnością powinno się ułatwiać udział w życiu obywatelskim i duchowym, umożliwiając im integralny rozwój, a zarazem unikając wobec nich interesowności czy paternalizmu. Czytaj dalej

Eksperci: większość niepełnosprawnych nie jest gotowa do podjęcia pracy.

Ponad 82 proc. niepełnosprawnych nie jest gotowych do podjęcia pracy – wynika z danych GUS na koniec 2011 r. Zdaniem ekspertów z Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością pomóc im może skuteczna rehabilitacja społeczna.
Koalicja zorganizowała w poniedziałek konferencję, podczas której przekonywano, że rehabilitacja społeczna, jest warunkiem skutecznej rehabilitacji zawodowej.
Człowiek dorosły, który staje się niepełnosprawny w wyniku wypadku, potrzebuje innej rehabilitacji niż osoba niepełnosprawna od urodzenia – przekonywała szefowa Koalicji Anna Woźniak-Szymańska.
„Rehabilitacja powinna go przygotować do samodzielnego życia i pełnienia różnych ról społecznych. Powinna obejmować nie tylko chorego, ale również jego rodzinę, zapewnić wsparcie psychologiczne, nauczyć funkcjonowania w nowej sytuacji. Dopiero po udanej rehabilitacji społecznej można zacząć aktywizację zawodową” – podkreśliła. Czytaj dalej

Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Niepełnosprawni lub ich opiekunowie nie mogą odliczyć za 2010 r. od podstawy opodatkowania wszystkich wydatków związanych z rehabilitacją i leczeniem. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna przykładowo osoba z chorym kręgosłupem posiadająca III grupę inwalidzką może odliczyć zakup specjalnego łóżka.Tak samo osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może odliczyć zakup materaca rehabilitacyjnego, choć dobrze, aby posiadała zaświadczenie lekarskie o tym, że taki materac jest jej niezbędny w związku z jej niepełnosprawnością. Pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu, który niepełnosprawny chce odliczyć a rodzajem niepełnosprawności musi pozostawać ścisły związek. Zakupiony sprzęt musi być wykorzystywany do rehabilitacji oraz służyć przywracaniu sprawności organizmu. Ponadto cechą zakupionego sprzętu musi być jego indywidualny charakter. Czytaj dalej

Nawigator pomaga starszym osobom w poruszaniu się po supermarketach.

Brytyjscy naukowcy pracują nad urządzeniem przypominającym samochodowy nawigator, by pomóc starszym osobom w poruszaniu się po supermarketach, które ciągle zmieniają położenie poszczególnych działów i towarów. Będzie ono wykorzystywało dane z GPS oraz najnowszych technologii lokalizacyjnych implementowanych w telefonach komórkowych. Czytaj dalej

Kampania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie!

Osoby niepełnosprawne intelektualnie wzbudzają w większości Polaków lęk i uczucie bezradności. Rzadko przypisujemy im cechy pozytywne. Tymczasem, to właśnie od nich możemy się uczyć radości życia i pasji – mówiono na konferencji prasowej w Warszawie. Zainaugurowano nią Ogólnopolską Kampanię na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – „Zarażam radością”. Czytaj dalej