Wariant genu związany z mniejszym ryzykiem raka płuca.

Wariant genu związanego z regulacją odpowiedzi immunologicznej na infekcję i powstaniem stanu zapalnego może obniżać ryzyko zachorowania na raka płuc – donoszą amerykańscy naukowcy na łamach najnowszego wydania „Journal of American Cancer Society”.
Dr Meredith Shiels i dr Anil Chaturvedi z National Cancer Institute w Rockville (USA) przeanalizowali 1 429 warianty genów odpowiedzialnych za regulację odpowiedzi immunologicznej i powstanie reakcji zapalnej w organizmie. Analizą objęto uczestników ogólnokrajowego badania przesiewowego w kierunku raka – PLCO (Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial): 378 z nich miało raka płuc, 450 osób było zdrowych.
Badacze zaobserwowali wyraźny związek pomiędzy występowaniem raka płuc i 81 polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP) zlokalizowanych w 44 genach. Polimorfizm pojedynczego nukleotydu to naturalnie występujące zjawisko zmienności sekwencji DNA, polegające na zmianie pojedynczego nukleotydu pomiędzy osobnikami danego gatunku. Następnie uzyskane wyniki porównano z danymi zebranymi podczas czterech zakończonych niedawno badań GWAS (genome-wide association studies), czyli zakrojonych na szeroką skalę eksperymentów poświęconych identyfikacji genetycznych czynników ryzyka powszechnie występujących chorób. Dane z GWAS obejmowały 5739 przypadków raka płuc i 5 848 zdrowych osób (grupa kontrolna). Czytaj dalej