Chemioterapia i radioterapia- Brytyjscy naukowcy o miodzie LifeMel, który Firma „Propharma” prezentuje na stronie „Zdrowych Targów”!

Na stronie „Zdrowych Targów” - www.zdrowetargi.pl Firma „Propharma” prezentuje miód LifeMel.Magazyn naukowy brytyjskiego Health Sciences Institute opublikował artykuł na temat badań nad wpływem miodu LifeMel na pacjentów poddawanych chemioterapii i radioterapii. Jak dowodzą wyniki przeprowadzonych badań, przyjmowanie miodu LifeMel może mieć pozytywny wpływ na pacjentów, u których wystąpiła neutropenia. Neutropenia to stan hematologiczny, który objawia się niebezpiecznie niską ilością neutrofili, czyli białych komórek krwi, odpowiedzialnych za zwalczenie infekcji. Stan ten jest często efektem przyjmowania chemioterapii oraz naświetlań. Neutropenia objawia się obniżoną odpornością na infekcje bakteryjne, co jest szczególnie groźne u pacjentów walczących z nowotworami. Zaawansowana neutropenia może nawet doprowadzić do sytuacji, w której pacjent będzie zmuszony do przerwania leczenia chemioterapią, ze względu na zbyt niską odporność. Czytaj dalej

Eksperci o tym, jak poprawić wyniki leczenia chorób serca?

Tylko 12 proc. Polaków z nadciśnieniem jest leczonych skutecznie, a dużą winę za te statystyki ponoszą sami pacjenci nie stosując się do zaleceń lekarza. O tym, jak poprawić wyniki leczenia chorób serca mówili kardiolog, farmaceuta i psycholog na spotkaniu dla mediów.
Jak przypomniał kardiolog dr n. med. Piotr Gryglas z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), nadciśnienie tętnicze (NT) zajmuje pierwsze miejsce na liście najważniejszych przyczyn zgonów ludzi. Jest to bowiem główny czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego – takich jak zawał lub niewydolność serca i udar mózgu – które odpowiadają za 60 proc. zgonów na świecie. Dla porównania, nowotwory złośliwe są przyczyną 18 proc. wszystkich zgonów. Czytaj dalej

Nowe nadzieje dla chorych z przewlekłą białaczką limfocytową.

Pacjenci z najczęstszym u dorosłych rodzajem białaczki żyją dłużej bez objawów choroby dzięki podaniu nowoczesnego leku, rytuksymabu, już na początku terapii – wykazały międzynarodowe badania, o których mówili lekarze na konferencji prasowej w Warszawie. Na podstawie tych wyników, 26 lutego 2009 r. Komisja Europejska dopuściła rytuksymab do stosowania – w połączeniu z chemioterapią – u pacjentów z wcześniej nieleczoną białaczką limfocytową. Dotychczas, w Polsce i innych krajach Europy lek ten był stosowany w leczeniu różnych nowotworów układu odporności – jako tzw. terapia drugiego rzutu, gdy inne leki nie przynosiły pożądanych efektów. Czytaj dalej