Towarzyskie osoby są bardziej zadowolone z życia.

Ludzie, którzy w wieku młodzieńczym byli otwarci na świat i ludzi, oraz cechowali się stabilnością emocjonalną są szczęśliwsi w późniejszym wieku – informuje „Journal of Research in Personality”. Brytyjscy naukowcy z University of Southampton, University of Edinburgh i University College London powiązali konkretne cechy osobowości (ekstrawersję i neurotyzm), ujawniające się we wczesnej młodości z poziomem dobrostanu psychicznego i satysfakcji życiowej odczuwanym w późnej dorosłości. Czytaj dalej

Wiecznie zmartwieni ludzie bardziej narażeni na PTSD.

Osoby, które stale się martwią, mogą z dużym prawdopodobieństwem doświadczyć zespołu stresu pourazowego – twierdzą amerykańscy naukowcy, zamieszczając wyniki badania w czasopiśmie „Psychological Medicine”.
Badacze z Michigan State University odkryli, że ludzie o wysokich wynikach na skali neurotyzmu, skłonni do niepokoju i przesadnego reagowania w obliczu problemów dnia codziennego, są narażeni na większe ryzyko zachorowania na zespół stresu pourazowego (PTSD) po wystąpieniu traumatycznego doświadczenia w ich życiu.
Naukowcy najpierw zbadali cechy osobowościowe uczestników pod kątem nasilenia neurotyzmu, a następnie śledzili koleje życia osób badanych przez 10 lat, co jakiś czas sprawdzając ponownie ich stan psychiczny. Czytaj dalej

Osobowość wpływa na starzenie mózgu.

Psycholodzy z Washington University w Saint Louis stwierdzili, że najprawdopodobniej istnieje związek między zmniejszaniem się objętości mózgu a typem osobowości. Analizując obrazy uzyskane podczas badania rezonansem magnetycznym 79 ochotników w wieku od 44 do 88 lat, akademicy zauważyli, że u osób z nasilonymi cechami neurotycznymi w płatach czołowym i skroniowym przyśrodkowym występowało mniej istoty szarej niż u ludzi z wyraźnie zaznaczoną sumiennością/solidnością. Czytaj dalej

Cechy osobowości mają związek z długością życia.

Specyficzne cechy osobowości mają związek ze zdrowiem w okresie starzenia się oraz z długowiecznością – zaobserwowali naukowcy z USA w badaniach nad potomstwem stulatków. Informację na ten temat podaje pismo „Journal of the American Geriatrics Society”. Czytaj dalej