GIODO: Pacjentów nie można wywoływać po nazwisku.

Wywoływanie po nazwisku pacjentów czekających na wizytę u lekarza jest niedozwolone, bowiem nie tylko prowadzi do ujawnienia danych osobowych, ale narusza prywatność, a niekiedy dobra osobiste tych osób – uważa dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Jak wyjaśnia GIODO, placówki opieki zdrowotnej przetwarzają tego typu informacje, które chociażby pośrednio świadczyć mogą o stanie zdrowia pacjenta, a dane te należą do kategorii danych szczególnie chronionych. Zasady ich wykorzystywania szczegółowo określają zarówno przepisy branżowe regulujące działanie placówek medycznych, jak i przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Czytaj dalej