Badania: ponad połowa dorosłych Polaków nieaktywna fizycznie.

Ponad 50 proc. dorosłych Polaków, tj. ok. 16 mln, w ogóle nie ćwiczy w czasie wolnym lub robi to bardzo rzadko – wynika z analizy danych zebranych w ogólnopolskim badaniu NATPOL 2011.
„Wyniki te są o tyle niepokojące, że regularna aktywność fizyczna w bardzo istotny sposób kształtuje ryzyko chorób serca i innych schorzeń, jak cukrzyca czy niektóre nowotwory” – powiedział PAP współautor badań NATPOL 2011 prof. Wojciech Drygas, kierownik Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia Instytutu Kardiologii w Warszawie.
Badaniem NATPOL 2011 (Ogólnopolskie Badanie Rozpowszechnienia Czynników Ryzyka Chorób Układu Krążenia) objęto 2418 Polaków w wieku 18-79 lat. Dobrano ich losowo ze względu na płeć, wiek i miejsce zamieszkania. Próba była reprezentatywna dla mieszkańców Polski. Czytaj dalej