Ogłoszenie raportu z badania ESPAD 2011.

Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży. Pije dwa razy więcej młodych ludzi niż pali papierosy. Odsetek użytkowników marihuany jest trzy razy mniejszy, chociaż ostatnio znowu wzrósł – wynika zaprezentowanych wczoraj wyników najnowszego badania wśród młodzieży szkolnej dotyczącego używania substancji psychoaktywnych.

- Badania ankietowe w szkołach dostarczają informacji o rozpowszechnieniu eksperymentalnego i okazjonalnego używania substancji psychoaktywnych. Badania szkolne nie nadają się do oceny rozmiarów zjawiska uzależnień – zaznacza Janusz Sierosławski z Zakładu Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W maju i czerwcu 2011 r. w ramach międzynarodowego programu „European School Survey Project on Alcohol and Drugs” (ESPAD) zrealizowano audytoryjne badanie ankietowe na próbie reprezentatywnej uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych (wiek: 15-16 lat) oraz klas drugich szkół ponadgimnazjalnych (wiek: 17-18 lat) naszego kraju. Czytaj dalej