Eksperci: padaczka to więcej niż napady drgawek.

Padaczka to nie tylko napady drgawek. Z chorobą wiążą się również dyskryminacja, wykluczenie społeczne, trudności z zatrudnieniem lub utrzymaniem pracy – przypominają organizatorzy Europejskiego Dnia Padaczki, który w tym roku przypada 10 lutego. Inicjatorami jego obchodów są: Międzynarodowe Biuro ds. Padaczki (International Bureau for Epilepsy) oraz Międzynarodowa Liga Przeciwpadaczkowa (International League Against Epilepsy) – organizacje, które działają na rzecz poprawy jakości życia chorych na padaczkę. W tym roku hasło przewodnie dnia brzmi: „Padaczka to więcej niż napady”. Czytaj dalej