Ekspert: incydentalne kontakty z używkami też prowadzą do nałogu.

Nawet incydentalny kontakt z używkami może prowadzić do uzależnienia – uważa toksykolog prof. Ewa Florek z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jej zdaniem problem dotyczy ludzi młodych, którzy nie mają świadomości konsekwencji stosowania używek. Z badań przeprowadzonych w Poznaniu przez urząd miasta i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wynika, że 30 proc. uczniów gimnazjum sięga po alkohol i papierosy. Dane Najwyższej Izby Kontroli wskazują, że ponad 31 proc. uczniów było świadkiem zażywania narkotyków na terenie szkoły lub o tym słyszało. Czytaj dalej

Eksperci: aż 2 mln Polek budzi się w nocy, aby zapalić papierosa.

Aż 2 mln Polek budzi się w nocy, aby zapalić papierosa – alarmują specjaliści z okazji obchodzonego 21 listopada Światowego Dnia Rzucania Palenia.
Kierownik zakładu epidemiologii i prewencji Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie prof. Witold Zatoński ostrzega, że kobiety łatwiej niż mężczyźni uzależniają się od palenia i trudniej im z tym nałogiem zerwać. Przypuszcza się, że bardziej niż od nikotyny, kobiety uzależniają się od samego rytuału palenia i okoliczności, w których sięgają po papierosa. Czytaj dalej

Palenie utrudnia spanie.

Palenie papierosów wywiera niekorzystny wpływ na długość i jakość snu – zawiadamia czasopismo „Psychology, Health & Medicine”. Wyniki badań naukowców z University of Florida i Research Triangle Park (USA) wskazują na to, że prawie 12 proc. palaczy ma problemy z zapadnięciem w sen, a wiele spośród osób uzależnionych od papierosów budzi się w nocy (10,6 proc.) lub zbyt wcześnie rano (9,5 proc.). Czytaj dalej

Badania przesiewowe chronią palaczy przed zgonem na raka płuca.

Regularne badania przesiewowe przy użyciu tomografii komputerowej mogą uchronić palaczy tytoniu przed zgonem z powodu raka płuca – wykazały badania, na które powołuje się „Time”. Specjaliści dodają jednak, że najlepiej jest zrezygnować z nałogu. Tygodnik twierdzi, że za takim skriningiem po raz pierwszy opowiedział się U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), panel doradczy ekspertów rządu amerykańskiego. Zaleca on, żeby poddawać badaniom osoby w wieku 55-80 lat, które przez 30 lat wypalały jedną paczkę papierosów dziennie. Panel stwierdza, że powinni się im poddawać również ci z nich, którzy przestali zaciągać się dymem papierosowym w ostatnich 15 latach. Czytaj dalej

Badania: jednolite opakowania nie w smak palaczom.

Wprowadzone pod koniec 2012 roku w Australii jednolite opakowania papierosów zmniejszają przyjemność palenia i skłaniają palaczy do zerwania z nałogiem – dowodzą opublikowane w poniedziałek w brytyjskim czasopiśmie BMJ Open wyniki australijskiego badania. Telefoniczne badanie – pierwsze tego typu – przeprowadzono w listopadzie 2012 roku w australijskim stanie Wiktoria na grupie 536 palaczy. Był to dla kraju okres przejściowy, kiedy na rynku dostępne były jeszcze papierosy w standardowych opakowaniach oraz nowe, szaro-oliwkowe paczki opatrzone większymi ostrzeżeniami przed negatywnymi skutkami palenia nad nazwą marki i pozbawione logo producenta. Czytaj dalej

Eksperci: nie ma bezpiecznej dawki nikotyny, która nie uzależnia.

Specjaliści chorób płuc trzy dni przed Światowym Dniem bez Tytoniu (31 maja) przekonywali, że warto rozstać się z nałogiem tytoniowym w każdym momencie. Jak zapewniali, moda na palenie papierosów przemija a korzyści płynące z porzucenia palenia są nieocenione. Eksperci obecni na konferencji prasowej zorganizowanej we wtorek (28 maja) w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Chorób Płuc oraz Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Polityki Konsumenckiej (DG SANCO), wymieniali m.in takie korzyści.: obniżenie ciśnienia krwi, zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób ze strony układu krążenia i nowotworów, wzrost odporności. Podkreślili też, że choroby związane z paleniem tytoniu zabijają rocznie prawie 6 mln ludności świata, z czego ponad 600 tys. to bierni palacze. Czytaj dalej

Nie każdy uzależnia się od narkotyków.

Niektórzy ludzie nie popadają w nałóg narkotykowy, mimo wieloletniego używania kokainy. Brytyjscy naukowcy odkryli, że charakteryzują się oni odmienną budową mózgu niż osoby uzależnione.
Badacze z University of Cambridge opublikowali w czasopiśmie „Biological Psychiatry” wyniki badania wskazujące na to, że rekreacyjni użytkownicy kokainy, którzy nie popadają w nałóg, posiadają znacznie większy od przeciętnego rozmiar płata czołowego w mózgu. Obszar ten jest zaangażowany w procesy samokontroli i podejmowania decyzji.
Naukowcy przypuszczają, że osoby badane odznaczały się specyficzną budową mózgu prawdopodobnie jeszcze przed rozpoczęciem stosowania kokainy, dzięki czemu byli odporni na uzależniające właściwości narkotyku i potrafili lepiej kontrolować swoje postępowanie i dokonywać wyborów, które minimalizowały ryzyko nałogu. Czytaj dalej

Lemoniada zwiększa zdolność koncentracji.

Słodzona w tradycyjny sposób lemoniada może być nie tylko sposobem na ochłodę i wzrost koncentracji, pomocnym również dla palaczy rzucających nałóg – podał „Daily Mail”.
Naukowcy z Uniwersytetu w Georgii postanowili zbadać jaki wpływ glukoza ma na ludzką uwagę i energię. Badanie objęło 50 osób, podzielonych na dwie podgrupy z których jedna dostała do picia lemoniadę posłodzoną cukrem, a druga sztucznym słodzikiem.
Testy obejmowały dwie części. Pierwszą było samodzielne zakreślanie wyrazów przez uczestników. W drugiej zostało przeprowadzone badanie Stroopa polegające na określaniu szybkości czytania nazw kolorów bez względu na to jakim kolorem były napisane słowa.
Wyniki pokazały, że znacznie szybciej udzielała odpowiedzi grupa pijąca lemoniadę z cukrem. Dzieje się tak, ponieważ wysokie stężenie glukozy pobudza czujniki na języku, a te centra motywacyjne w mózgu. Czytaj dalej

Eksperci: palenie najlepiej rzucać we współpracy z lekarzem lub terapeutą.

Palenie jest uleczalne; najlepiej rzucać nałóg we współpracy z lekarzem lub terapeutą uzależnień, a w przypadku niepowodzeń próbować dalej – mówili eksperci podczas akcji zorganizowanej w czwartek Warszawie w Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu.
W kilku pawilonach przy bramie kampusu UW na Krakowskim Przedmieściu można było m.in. zbadać ciśnienie tętnicze, zmierzyć pojemność płuc, ilość wydychanego tlenku węgla a także porozmawiać z ekspertami nt. rzucania palenia i chorób związanych z nałogiem.
„Jeśli doda się śmiertelne wypadki na drogach, przy pracy, samobójstwa, morderstwa, śmierci związane z przedawkowaniem narkotyków, AIDS, to jeszcze nie będzie tyle, ile rocznie w Polsce umiera osób z powodu palenia tytoniu” – mówił Krzysztof Przewoźniak z Centrum Onkologii w Warszawie. Zaznaczył, że choroby nowotworowe odtytoniowe stanowią tylko część zagrożeń związanych z paleniem. Należą do nich także m.in. zawały serca, nadciśnienie, choroby układy oddechowego, bronchit. Czytaj dalej

Raport: ponad 1 mln mieszkańców UE leczy się z uzależnienia narkotykowego.

Na obszarze Unii Europejskiej leczy się z nałogu ponad 1 mln osób uzależnionych od narkotyków – wynika z przedstawionego we wtorek w Lizbonie raportu Agencji UE ds. Narkotyków (EMCDDA).
Od 2009 r. ta liczba nie zmieniła się w 27 państwach unijnych, a także w Norwegii, Chorwacji oraz Turcji, które zostały uwzględnione w tegorocznym badaniu.
Według raportu najczęściej stosowanym na terenie UE typem narkotyków są substancje opioidowe. Ocenia się, że liczba uzależnionych od tych narkotyków utrzymuje się od trzech lat na podobnym poziomie – 1,4 mln osób.
Zdaniem autorów studium instytucje państw UE w dalszym ciągu nie zapewniają wystarczającego zaspokojenia potrzeb, takich jak wyżywienie, praca, a także mieszkanie osobom walczącym z nałogiem, utrudniając im tym samym porzucenie narkomanii. Ocenia się, że aż 75 proc. osób rozpoczynających leczenie nie ma pracy. Czytaj dalej

W 2030 r. Polska ma być wolna od tytoniu!

Tak brzmi deklaracja uczestników sesji dotyczącej walki z paleniem tytoniu, która odbyła się podczas XVI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jednym z największych problemów jest przedwczesna umieralność młodych dorosłych i osób w średnim wieku – zwrócił uwagę prof. Witold Zatoński. W krajach Europy Zachodniej doszło co prawda do niebywałego postępu – zaledwie kilka procent kobiet umiera przed 65. rokiem życia, jednak w Polsce aż co trzeci mężczyzna nie dożywa 65. roku. Jednym z największych osiągnięć polskiej medycyny w ostatnich dziesięcioleciach jest prewencja pierwotna zawałów serca. „Od 1991 r. notujemy mniejszą liczbę zgonów z tego powodu o około 30 000 rocznie. Szacuje się, że mniej więcej 20% tego spadku wynikało ze zmniejszenia częstości palenia, ale tylko w populacji mężczyzn – powiedział prof. Zatoński. – Dlatego w najbliższych dziesięcioleciach znacznie więcej czasu powinno się poświęcić zjawisku odchodzenia Polaków od palenia tytoniu”. Czytaj dalej

Rzucenie palenia powoduje większe tycie niż dotychczas szacowano.

Według najnowszych badań rzucenie palenia zwykle powoduje przyrost masy ciała średnio o około 4 kg w ciągu roku – informuje serwis MyHealthNewsDaily. Zerwanie z nałogiem badacze określają jako kompromis zdrowotny.
British Medical Journal opublikował raport, z którego wynika, że w ciągu roku po zerwaniu z nałogiem byłemu palaczowi przybywa się na wadze około 3-5 kg. Jest to więcej niż obiecują broszury na temat rzucania palenia, które zwykle zakładają wzrost wagi o 1-2 kg. Jest to też wyższa liczba niż tolerowane przez kobiety ryzyko przytycia, które wynosi około 2,5 kg. Badacze zapewniają jednak, że zdrowotne konsekwencje spowodowane przybraniem na wadze nie podważają korzyści wynikających z rzuceniem palenia. Czytaj dalej

Biednym trudniej rzucić palenie.

Amerykańscy naukowcy stwierdzili, że niski status socjoekonomiczny wiąże się z brakiem konsekwencji w rzucaniu palenia – informuje The City College of New York. Rezultaty badania zostaną opublikowane w marcowym ?American Journal of Public Health?. Christine Sheffer, profesor z CCNY porównała efekty programu rzucania palenia przy zastosowaniu terapii poznawczo-behawioralnej wśród osób o różnym statusie socjoekonomicznym. Zauważyła, że bezpośrednia skuteczność leczenia była zbliżona u wszystkich badanych. Jednak w miarę upływu czasu pojawiały się między byłymi palaczami coraz większe różnice.
Otóż u osób, które zarabiały mniej, występowało o połowę większe prawdopodobieństwo, że po upływie trzech miesięcy od ukończenia programu wrócą do nałogu, niż u osób, które miały lepszą sytuację finansową. Gdy czas ten wydłużał się do pół roku, ryzyko ponownego rozpoczęcia palenia u biedniejszych było już 2,5 raza większe. Czytaj dalej

Bruksela: rusza unijna kampania antynikotynowa.

Komisja Europejska rozpoczęła ogólnoeuropejską kampanię „Ekspalacze. Nic ich nie zatrzyma”. To slogan ogólnounijnej kampanii zainaugurowanej 16 czerwca przez Johna Dalliego, europejskiego komisarza ds. zdrowia i polityki konsumenckiej.
Palenie tytoniu jest najczęstszą przyczyną możliwych do uniknięcia chorób w Unii Europejskiej i powoduje około 650 tys. zgonów rocznie w UE. Co trzeci Europejczyk pali. Głównym tematem trzyletniej kampanii będą pozytywne skutki zaprzestania palenia.
Jak poinformowała nas Marta Angrocka-Krawczyk z wydziału prasy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, kampania jest skierowana do palaczy w wieku 25-34 lat, a zatem do niemal 28-milionowej rzeszy mieszkańców UE. Czytaj dalej

Pracoholizm staje się coraz groźniejszym problemem.

Pracoholizm zagraża naszemu zdrowiu, rujnuje relacje z bliskimi, naraża na nieustanny stres. Zatacza coraz szersze kręgi, a dążenie do poprawy bytu sprzyja jego upowszechnieniu. Psychologowie ostrzegają i radzą jak uporać się z groźnym nałogiem współczesności. Badania przeprowadzone przez CareerBuilder pokazują, że pracoholizm staje się coraz groźniejszym problemem, który dotyka duży procent pracowników. Pracodawcy cenią tych, którzy są w stanie sprostać wzrastającym wymaganiom. To niebezpieczna tendencja, tym bardziej, że na uzależnienie od pracy podatni są szczególnie ludzie uzdolnieni i wytrwali. Pozytywne cechy stają się dla nich przekleństwem…
Ponad 50 procent badanych pracuje ponad 40 godzin tygodniowo, a czternaście procent z nich przekracza nawet granicę 50 godzin. Kolejnych 19 proc. śni o…pracy, a prawie 25 proc. z nich myśli o niej nawet po powrocie do domu. Czytaj dalej

Podnoszenie ciężarów może pomóc rzucić palenie.

Trening wytrzymałościowy, jak np. podnoszenie ciężarów, nie tylko przyczynia się do rozwoju mięśni, ale też pomaga palaczom zerwać z niezdrowym nałogiem – wynika z badań, o których informuje pismo „Nicotine & Tobacco Research”. Naukowcy z Miriam Hospital, prywatnego szpitala w Providence (stan Rhode Island) wykazali to na razie w pilotażowych badaniach na grupie 25 palących kobiet i mężczyzn. Uzupełnienie programu odwykowego o trening wytrzymałościowy dwukrotnie zwiększało szansę na zerwanie z nałogiem. Uczestnicy studium byli w wieku 18-65 lat i wypalali co najmniej 5 papierosów dziennie przez ostatni rok lub dłużej. Podczas sesji trwającej 15-20 minut wszystkim udzielono porady na temat rzucania palenia. Przez 8 tygodni mogli korzystać z nikotynowej terapii zastępczej w postaci plasterków. Następnie podzielono ich na dwie grupy, z czego jedna przez 12 tygodni brała udział w treningu wytrzymałościowym (dwie godziny tygodniowo), a druga dwa razy w tygodniu oglądała krótkie edukacyjne filmy na temat zdrowia fizycznego i dobrego samopoczucia. Czytaj dalej

Licheń: ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe.

?Od izolacji do relacji? ? to hasło towarzyszyło Ogólnopolskim Spotkaniom Trzeźwościowym, które obyły się w Licheniu w dniach 29-31 lipca. Jak co roku na wielki ?Mityng pod gwiazdami? z kraju i zagranicy przyjechały tysiące osób. Ci, którym udało się wygrać z nałogiem, dawali świadectwo ? dziękowali Bogu za pomoc i siłę oraz prosili o dalsze wsparcie; inni, dopiero szukający motywacji do walki, przybyli, aby na własne oczy przekonać się, że życie bez alkoholu, narkotyków czy obżarstwa jest możliwe. Anonimowi alkoholicy, narkomani, palacze, hazardziści, erotomani, żarłocy, ich krewni i przyjaciele przybyli do Sanktuarium 29 lipca. Wtedy też w Kaplicy Trójcy Świętej w bazylice dolnej odbył się pierwszy mityng AA. Czytaj dalej

Papierosy zabiją w tym roku 6 mln osób na świecie!.

Nałóg palenia papierosów zabije w tym roku prawie 6 mln osób, w tym 600 tys. niepalących, ale przebywających w otoczeniu palaczy – poinformowała w piątek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przed przypadającym 31 maja Światowym Dniem bez Papierosa – informuje PAP. „Jeśli nie zostaną podjęte nowe kroki, w 2030 r. tytoń może spowodować śmierć 8 mln osób” – mówi dyrektor Inicjatywy Wolność od Tytoniu w WHO Armando Peruga.
Według WHO, papierosy zabiły w XX wieku 100 mln osób, a w XXI może ich być aż miliard, jeżeli utrzyma się obecna tendencja.Organizacja uważa, że najlepszym instrumentem służącym ograniczeniu palenia jest konwencja WHO w sprawie zmniejszania skutków palenia tytoniu dla zdrowia z 2003 r., która weszła w życie w 2005 r. Czytaj dalej