Prezes NRL: Kodeks Etyki Lekarskiej nie wymaga zmian.

Kodeks Etyki Lekarskiej nie wymaga zmian – ocenił w czwartek prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. Podkreślił, że istotniejsze są zmiany w prawie, wpływające na działalność lekarzy i placówek medycznych, a przez to na jakość leczenia pacjentów. Naczelna Rada Lekarska zorganizowała konferencję w związku z „publiczną dyskusją na temat Kodeksu Etyki Lekarskiej”. Czytaj dalej

Prezes NIL: medialne działania ministra podważają zaufanie do lekarzy.

Medialne działania ministra zdrowia ukrywają brak reform, podważają zaufanie do zawodu lekarza i antagonizują lekarzy i pacjentów – uważa prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. Prezes NIL odniósł się w ten sposób do opublikowanego w piątek na łamach „Gazety Wyborczej” listu otwartego Bartosza Arłukowicza „Do przyjaciół lekarzy”, w którym wzywa ich do debaty na temat odpowiedzialności zawodowej. Zarzucił też Arłukowiczowi, że nie chce rozmawiać z lekarzami inaczej niż poprzez media i że odmówił udziału w komitecie honorowym odbywającego się od czwartku do niedzieli w Krakowie 8. Kongresu Polonii Medycznej i I Światowym Kongresie Lekarzy Polskich, na który przyjechało ponad 700 medyków z całego świata. Czytaj dalej

„Gazeta Wyborcza”: Przejrzysty jak lekarz.

80 proc. polskich lekarzy deklaruje: ujawnimy powiązania z firmami farmaceutycznymi. Gorzej, gdy nakazuje się im to naprawdę zrobić, a ma się to stać za 3 lata – donosi „Gazeta Wyborcza”. Jak będzie takie prawo, to ujawnię, ale zastanawiam się po co. Bo my, Polacy, jesteśmy zawistni i będą nam to wytykać – obawia się szef kliniki w jednym ze śląskich szpitali. Czytaj dalej

Samorząd lekarski: nie zwalczamy homeopatii!

Trwa konflikt pomiędzy samorządem lekarskim a Izbą Gospodarczą Farmacja Polska dotyczący stosowania homeopatii.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz w ostatnim numerze Gazety Lekarskiej przyznał, że lekarzowi nie wolno posługiwać się metodami uznanymi przez naukę za szkodliwe, bezwartościowe lub niezweryfikowanymi naukowo.
„Nie wolno mu także współdziałać z osobami zajmującymi się leczeniem, a nie posiadającymi do tego uprawnień. Ten zapis naszego kodeksu powtarzam ostatnio bardzo często. Wróciły bowiem w mediach tematy związane ze środkami homeopatycznymi, bioenergoterapią, stosowaniem różnych zabiegów z dziedziny tzw. medycyny niekonwencjonalnej, faktami i mitami na jej temat” – napisał prezes NRL. Czytaj dalej

Producenci środków homeopatycznych skarżą Naczelną Izbę Lekarską do UOKiK.

Na wniosek Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko Naczelnej Izbie Lekarskiej – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. To odpowiedź m.in. na stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej z 4 kwietnia 2008 r. w sprawie stosowania homeopatii i pokrewnych metod przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizowania szkoleń w tych dziedzinach oraz z 13 lutego 2009 r. ws. wniosku Ministra Zdrowia o uchylenie lub zmianę tego stanowiska. NRL negatywnie oceniła zjawisko stosowania homeopatii i pokrewnych nienaukowych metod przez niektórych lekarzy i lekarzy dentystów, a także organizowanie szkoleń w tych dziedzinach przez instytucje i organizacje mające sprawować pieczę nad prawidłowym wykonywaniem zawodów medycznych. Czytaj dalej

Stosowanie elektronicznych recept już wkrótce! Pacjent z dyskietką pójdzie do apteki.

Po wakacyjnej przerwie resortowi eksperci wrócili do pracy nad tworzeniem systemu pozwalającego na stosowanie e-recept. Minister zdrowia, Ewa Kopacz powołała tzw. komitet sterujący, który 25 sierpnia rozpoczął swoją działalność. Po zaakceptowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów przez tenże komitet zostanie ogłoszone postępowanie, które wyłoni wykonawcę systemu. Jak mówią resortowi informatycy zaangażowani w projekt, ma on przyspieszyć wystawianie recept przez lekarza oraz ich realizację przez farmaceutę. Zostaną m.in. wykluczone błędy wynikające z pomyłek w pisowni nazwy leku, nieprawidłowego opisu postaci leku i wielkości opakowania, nieprawidłowego odczytania nazwy leku przez farmaceutę.
Dodatkowo system ma wspierać lekarza przy wyborze terapii podczas wystawiania recepty, a także pozwoli płatnikowi na dostęp do pełnej i szczegółowej informacji o wystawionych receptach. Czytaj dalej