Przedstawicielki różnych kultur potrzebują innej opieki podczas porodu.

Podczas porodu muzułmance nie zakłada się wenflonu do lewej ręki, podobnie jak Żydówce nie podaje się jej leków z produktów wieprzowych, a rodzące Romki mogą być bardzo młode – z takimi sytuacjami coraz częściej w Polsce mierzy się personel sali porodowej.
„Coraz częściej mamy do czynienia z rodzącymi wywodzącymi się z innych kultur. Nie uciekniemy od tego zjawiska, które na pewno będzie się nasilać. Według konstytucji jesteśmy równi w dostępie do dóbr, jako pacjenci mamy równe prawa. Dlatego polski personel powinien się kształcić w zakresie transkulturowej opieki nad pacjentem” – powiedziała PAP kierownik Zakładu Propedeutyki Położnictwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dr Beata Naworska. „Temat, który inne kraje europejskie już przepracowały, u nas jest wciąż otwarty. Jako społeczeństwo kulturowo wciąż dość jednorodne zaskakują nas niektóre zachowania czy praktyki” – dodała. Czytaj dalej

Niemcy: sąd uznał obrzezanie dzieci za karalne uszkodzenie ciała.

Sąd w Kolonii uznał obrzezanie dzieci z motywów religijnych za podlegające karze uszkodzenie ciała i zakazał takich praktyk – poinformowały w środę (27 czerwca) niemieckie media. Żydzi i Muzułmanie zaprotestowali przeciwko tej decyzji, nazywając ją naruszeniem wolności religijnej. W uzasadnieniu wyroku sędziowie podkreślili, że obrzezanie spowodowało „trwałe i nieodwracalne” zmiany na ciele dziecka. Czytaj dalej