Za mowę są odpowiedzialne obie półkule mózgu.

Procesy związane z mową angażują zarówno lewą, jak i prawą półkulę mózgu – stwierdzili naukowcy z Uniwersytetu Nowojorskiego (USA). Wyniki ich badań zostały opublikowane w czasopiśmie „Nature”. Badacze zaobserwowali, że podczas mówienia aktywują się obie hemisfery, a nie wyłącznie lewa część mózgu. Czytaj dalej

Wizja ważniejsza niż fonia.

W niektórych sytuacjach proces rozumienia mowy zależy w większym stopniu od sygnałów wzrokowych niż słuchowych – wynika z badań amerykańskich naukowców opublikowanych na łamach czasopisma „PLOS ONE”. Badacze z University of Utah potwierdzili istnienie efektu McGurka, który polega na tym, że bodźce odbierane przez zmysł wzroku wywierają dominujący wpływ na rozumienie mowy w odniesieniu do bodźców słuchowych, jeśli oba rodzaje sygnałów są zbliżone, ale nie identyczne. Naukowcy sprawdzili ponadto, co dzieje się wtedy w mózgu. Czytaj dalej

W Opolu otwarto szkołę trenerów mowy zastępczej laryngektomowanych.

Jak mówić po usunięciu krtani albo jakie uprawnienia przysługują laryngektonowanym, czyli osobom po takiej operacji – m.in. tego uczyć mają chorych na raka krtani trenerzy mowy zastępczej. Szkołę trenerów uroczyście otwarto w czwartek w Opolu. Zajęcia w ramach szkoły, która ma formę kursu realizowanego przez Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu, rozpoczęły się na początku lipca. Kształci się w niej 10 osób, wśród których są absolwentki psychologii, pielęgniarki, pracownik socjalny czy logopeda. Po ukończeniu kursu – w listopadzie – absolwenci uzyskają certyfikat trenera mowy zastępczej laryngektomowanych. Czytaj dalej

Kofeina pozwala skupić uwagę na pozytywnych słowach.

Małe dawki kofeiny są związane ze zwiększoną szybkością i poprawnością rozpoznawania słów o pozytywnym wydźwięku – informują niemieccy badacze na łamach czasopisma „PLoS ONE”. Naukowcy z Ruhr University (Niemcy) twierdzą, że skonsumowanie 200 gramów kofeiny (równowartość 2-3 filiżanek kawy) na 30 minut przed przystąpieniem do eksperymentu powodowało poprawienie zdolności badanych osób do rozpoznawania pozytywnych słów, ale nie miało wpływu na przetwarzanie poznawcze wyrazów neutralnych, bądź o zabarwieniu negatywnym. Badacze uważają, że za ten efekt odpowiedzialne jest silne oddziaływanie dopaminergiczne kofeiny na rejony mózgu związane z językiem, mową. Czytaj dalej

Eksperci: wczesne wykrywanie wad słuchu życiową szansą dla dzieci.

Wczesne wykrywanie i leczenie zaburzeń słuchu u dzieci pozwala na wyrównanie ich szans edukacyjnych i zawodowych – mówili eksperci w poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie. Dlatego skala występowania zaburzeń słuchu, wzroku i mowy będzie podkreślana w trakcie półrocznej prezydencji Polski w ramach priorytetu „Wczesne wykrywanie i leczenie zaburzeń komunikacyjnych u dzieci z uwzględnieniem narzędzi e-Zdrowia i technologii innowacyjnych” – przypomniał Jakub Gołąb, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.
Jednym z najważniejszych narzędzi wzmacniających realizację tego priorytetu jest Europejski Konsensus Naukowy nt. Badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Został on podpisany podczas 10. Kongresu Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych, który odbywał się w dniach 22-25 czerwca w Warszawie. Czytaj dalej

Jak mózg słyszy swego właściciela?

Skupiając się na tym, czego słuchamy, mózg wycisza wszystkie zakłócające dźwięki. Sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej, gdy słyszymy i monitorujemy swoją własną mowę na tle hałasu. Okazuje się, że dysponujemy całą siecią ustawień, która pozwala nam wybiórczo wyciszyć i pogłośnić wydawane i słyszane dźwięki.
Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i San Francisco oraz z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa śledzili aktywność elektryczną mózgów pacjentów z padaczką. Odkryli, że neurony jednej części kory słuchowej się wygaszały, a w innych się rozświetlały.
Wcześniejsze badania wykazały, że małpy dysponują wybiórczym układem słuchowym, który pozwala im „podkręcić” wydawane przez siebie zawołania związane z rozrodem, pokarmem czy alarmowe. Dotąd nie było jednak wiadomo, jak taki system jest zorganizowany u ludzi. Czytaj dalej

Problem z intonacją w dysleksji.

Dysleksja jest kojarzona z problemami dotyczącymi czytania, pisania oraz mowy. Kiedyś zasugerowano, że zaburzenie wiąże się z głębszym deficytem przetwarzania słuchowego, który nie ogranicza się wyłącznie do języka. Nie było na to wystarczających dowodów, teraz jednak zespół naukowców z Belgii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii wykazał, że dorośli z dysleksją mają również problem z przetwarzaniem dźwięków niejęzykowych (Proceedings of the National Academy of Sciences). Czytaj dalej

Gen, który sprawia, że umiemy mówić.

Naukowcy z australijskiego University of New South Wales zidentyfikowali gen odgrywający kluczową rolę w rozwoju aparatu mowy u ludzi. Wszystko wskazuje na to, że właśnie ta sekwencja DNA umożliwiła naszym przodkom opanowanie zdolności do porozumiewania się za pomocą słów. Czytaj dalej

Tajemnice nauki czytania i pisania.

Lewa półkula mózgu i tak zwany zakręt kątowy kory mózgowej to regiony mózgu kluczowe dla nauki czytania i pisania – informują naukowcy z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Kolumbii na łamach czasopisma „Nature”. Zdolności językowe są unikalne dla ludzi, dzieci nawet jeżeli się ich nie uczy i nie mają żadnych dorosłych do naśladowania same tworzą skomplikowane systemy językowe. W przeciwieństwie do zdolności mowy, umiejętności czytania i pisania nie da się zdobyć bez intensywnej nauki i ćwiczeń. Czytaj dalej

Dzieci mniej mówią przez telewizję.

Oglądanie telewizji przez dzieci powoduje, że rodzice mniej do nich mówią, przez co dzieci mogą mieć problemy z posługiwaniem się językiem. Badania prowadzone przez Dimitria Christakisa z Centrum Zdrowia, Rozwoju i Zachowania w Instytucie Badawczym Dzieci w Seattle pokazały np., że w ciągu każdej godziny, którą dziecko spędza przed telewizorem, dorośli wypowiadają do niego 770 wyrazów mniej niż zazwyczaj. Czytaj dalej

Dwie papugi nauczyły mówić mężczyznę po wypadku samochodowym.

Amerykański strażak Brian Wilson miał w 1995 r. wypadek samochodowy. Lekarze twierdzili, że resztę życia spędzi w domu opieki. Zgodnie z ich prognozami, miał być właściwie niemy i przez większość czasu leżeć w łóżku. Okazało się jednak, że mężczyzna nauczył się znowu mówić dzięki… dwóm papugom. Czytaj dalej