Grubość kory mózgowej związana z poziomem inteligencji.

Poziom inteligencji zdrowych dzieci w wieku 6-18 lat jest związany z grubością kory mózgu – wykazali kanadyjscy naukowcy. Zależność ta jest najbardziej widoczna w obszarach kory, które scalają informacje z różnych obszarów mózgu. Artykuł na ten temat zamieszcza pismo „Intelligence”. Czytaj dalej