Mikrobiolodzy o antybiotykoterapii i sieci monitorowania zakażeń inwazyjnych.

Pilnie potrzebujemy racjonalizacji antybiotykoterapii – przekonują specjaliści w dziedzinie mikrobiologii oraz pediatrii i neonatologii. Mówili o tym w Warszawie, we wtorek (17 kwietnia), na spotkaniu prasowym towarzyszącym konferencji dla mikrobiologów omawiającej działanie Ogólnopolskiej Sieci Monitorowania Inwazyjnych Zakażeń Bakteryjnych BINet.
Racjonalizacja terapii antybiotykami jest koniecznością ze względu na pojawianie się nowych, coraz groźniejszych szczepów bakterii opornych na leczenie tymi lekami. Np. pneumokoki oporne na penicylinę są coraz częściej oporne również na inne grupy antybiotyków, w tym leki tzw. „ostatniej szansy”.
Jednym z głównych problemów w walce z zakażeniami bakteryjnymi jest niewystarczające wykorzystywanie diagnostyki bakteriologicznej. Tylko w 55% przypadków lekarze wiedzą, jaki szczep jest przyczyną np. bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych; jeszcze słabsze rozpoznanie dotyczy etiologii sepsy i zapalenia płuc. Czytaj dalej

Mikrobiologia 100 lat po Robercie Kochu.

W sto lat po śmierci jednego z pionierów mikrobiologii zagrażają nam nowe, antybiotykooporne szczepy bakterii – mówili uczestnicy konferencji naukowej „Mikrobiologia 100 lat po Robercie Kochu”, zorganizowanej w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Mikrobiologów. Spotkanie odbywało się w dniach 30-31 sierpnia. Głównym tematem dyskusji było zjawisko mutowania się bakterii i nabywania przez nie oporności na antybiotyki, co sprawia, że leczenie przestaje być skuteczne. Jak mówiła prof. Waleria Hryniewicz z Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, ten niekorzystny trend da się jeszcze zahamować – poprzez masowe szczepienia przeciw bakteriom o opornych na leczenie szczepach, a także ograniczenie stosowania antybiotyków w szpitalach i poza nimi. Specjalistka zauważyła, że pacjenci dopominają się o antybiotyki nawet w infekcjach wirusowych, gdzie przecież antybiotyk nie działa. Trzeba używać antybiotyków dostosowanych do rodzaju patogenu, do czego niezbędna jest dobra diagnostyka – podkreśliła. Czytaj dalej

Aparat do wykrywania bakterii Salmonella typhi.

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie dziedzinę, w której nie znalazłoby się zastosowania dla nanotechnologii. Na rozwoju tej nauki mogą skorzystać także mikrobiolodzy, o czym świadczy aparat zaprezentowany przez naukowców z Universitat Rovira i Virgili w hiszpańskiej Tarragonie. Stworzony przez Hiszpanów prototyp, opisany na łamach międzynadorowego wydania czasopisma Angewandte Chemie, jest zdolny do wykrywania bakterii Salmonella typhi, odpowiedzialnych za ciężkie i trudne do wyleczenia infekcje u ludzi. Zaprezentowany aparat jest tak czuły, że nie stanowi dla niego większego problemu detekcja nawet pojedynczej komórki bakteryjnej znajduącej się w badanym materiale. Czytaj dalej

Naukowcy promują sterylizację produktów promieniowaniem jonizującym.

Jak oczyszczać surowce roślinne i zwierzęce z zanieczyszczeń mikrobiologicznych? Jedną z metod sterylizacji jest promieniowanie jonizujące. Często jest to metoda niezastąpiona, gdyż inne metody sterylizacji muszą się odbywać w zbyt wysokich dla tych produktów temperaturach lub wprowadzenie środka sterylizującego jest niewskazane, a nawet zabronione. Aplikacyjną działalność Pracowni Sterylizacji Radiacyjnej Zakładu Naukowego – Centrum Badań i Technologii Radiacyjnych promował podczas tegorocznych targów poznańskich Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (ICHTJ) z Warszawy. Czytaj dalej

Diagnostyka mikrobiologiczna w 5 minut.

Firma uruchomiona przez naukowców z holenderskiego Uniwersytetu Twente opublikowała wyniki prac nad przenośnym detektorem pozwalającym na wykrywanie niemal dowolnych cząstek biologicznych zawieszonych w roztworze. Aparat działa w oparciu o analizę światła przechodzącego przez badaną próbkę. Czytaj dalej