Oczyszczamy kraj z azbestu: pozostało jeszcze 14,5 mln ton!

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że co trzecia firma usuwająca materiały azbestowe nie oznakowała strefy zagrożenia, a co piąta niewłaściwie postępowała z odpadami. Jedynie 19 spośród blisko 200 kontrolowanych firm faktycznie specjalizowało się w usuwaniu rakotwórczego materiału. To właśnie w trakcie niewłaściwego usuwania azbestu do powietrza dostaje się najwięcej groźnych dla zdrowia włókien. Lepiej w ogóle go nie usuwać, niż robić to nieumiejętnie ? ocenia prof. Neonila Szeszenia-Dąbrowska z Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi. Czytaj dalej