Rola składników mineralnych we współczesnej profilaktyce. Dr med. Jerzy Oleszkiewicz.

Ponad trzydzieści lat temu Światowa Organizacja Zdrowia sformułowała spektakularne hasło: ?Zdrowie dla wszystkich w roku 2000″. Ta daleka od firmowania utopijnych dezyderatów i poważana instytucja wyraziła w ten sposób nadzieję ludzkości pokładaną w rozwoju medycyny. Zanotowano prze­cież ogromny i szybki postęp w likwidowaniu chorób zakaźnych, okołoporodo­wej umieralności kobiet i noworodków, do praktyki szpitalnej wprowadzono wiele nowatorskich zabiegów chirurgicznych, a coraz większa liczba ludzi poczęła dożywać do fizjologicznych granic życia. Czytaj dalej

Zagrożenia jakie niosą biopestycydy w GM żywności!

A. Zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt, jak np.:

1) zagrożenia, jakie niosą ze sobą pestycydy wbudowane w GM rośliny, tzw. biopestycydy, jak podkreśla Hałat (2007). W krajach, gdzie organy rejestrujące dopuściły do obrotu GM żywność, jak w USA, konsumenci nieświadomie spożywają biopestycydy w takiej żywności

2) możliwość tworzenia się nowych typów cząsteczek patogennych w wyniku stosowania bakteryjnych i wirusowych wektorów (nośników transgenów). Np. gen oporności na antybiotyk włączany do wektora transgenu może się przenosić na organizmy bakteryjne powodując nieprzewidywalne skutki. Zjawisko takie spostrzegano w bakteriach jelit u człowieka (Chorąży, 2007), Czytaj dalej