Niektóre leki na depresję mogą zaburzać rytm serca.

Citalopram i escitalopram, leki przeciwdepresyjne z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SRRI) mogą powodować zaburzenia rytmu serca – informuje „British Medical Journal”. Amerykańscy naukowcy analizując historie choroby ponad 38 tys. pacjentów wykazali, że citalopram i escitalopram powodują widoczne w zapisie EKG zaburzenie zwane wydłużeniem odcinka QT. Efekt nasila się wraz z wyższą dawką. Od dawna wiadomo, że podobne zaburzenia powoduje metadon – środek stosowany w leczeniu bólu oraz uzależnienia od narkotyków. Brytyjskie i amerykańskie instytucje regulujące rynek leków ostrzegły lekarzy, by byli szczególnie ostrożni przy przepisywaniu tych leków, zwłaszcza osobom z zaburzeniami pracy serca. Brytyjska Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) zaleca sprawdzenie, czy u pacjenta nie występuje wydłużenie odcinka QT. Obniżono także maksymalną zalecaną dawkę. Czytaj dalej

Sejm: nawet 100 tys. Polaków może być uzależnionych od narkotyków.

Sejm nie zgodził się w piątek (27 kwietnia) na odrzucenie informacji rządu o realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 r. Wnioskował o to klub Ruch Palikota, argumentując m.in., że w Polsce brakuje świadomej polityki antynarkotykowej.
Za odrzuceniem informacji było 174 posłów, przeciwnych było 243, a 15 wstrzymało się od głosu.
Z informacji wynika, że nadal utrzymują się poważne trudności w dostępie do programów leczenia substytucyjnego – polega ono na podawaniu substancji o właściwościach podobnych do narkotyku, który spowodował uzależnienie. Obecnie podstawowymi lekami stosowanymi w substytucji są metadon i buprenorfina. Ich podawanie zapobiega występowaniu objawów zespołu abstynencyjnego, redukuje głód psychiczny opiatów oraz skutki zdrowotne i społeczne związane z uzależnieniem. Czytaj dalej

USA: nadużywanie leków przeciwbólowych – czy to już „epidemia”?

Nadużywanie dostępnych na receptę leków przeciwbólowych w USA przybrało rozmiary „epidemii” i powoduje już więcej zgonów niż heroina i kokaina razem wzięte – alarmuje Centrum Kontroli Chorób (CDC) w Atlancie w opublikowanym właśnie raporcie. Centrum wylicza, że w ostatnich 10 latach na skutek gwałtownego wzrostu spożycia takich leków narkotycznych, jak oxycontin, vicodin czy metadon, liczba przypadków śmiertelnych z nimi związana zwiększyła się w USA aż ponad trzykrotnie. W 1999 r. rejestrowano rocznie 4 tys. zgonów z tego powodu, w 2008 r. było ich już 15 tys. Czytaj dalej

Bydgoszcz: powstanie ośrodek oferujący uzależnionym metadon.

Jeszcze w tym roku zostanie otwarty w Bydgoszczy specjalistyczny ośrodek oferujący osobom uzależnionym leczenie zastępcze. Leczenie to polega na podawaniu osobie uzależnionej od opiatów substancji, które działają na te same receptory w mózgu, co narkotyki. Dzięki temu niwelowany jest głód narkotykowy. W Polsce w terapii substytucyjnej stosowany jest metadon lub buprenorfina. Czytaj dalej