Zażywanie leków na depresję podczas ciąży zmienia metabolizm dzieci.

Potomstwo kobiet, które podczas ciąży stosowały leki na depresję może być w dorosłym wieku bardziej narażone na zaburzenia metaboliczne, w tym otyłość, stłuszczenie wątroby i cukrzycę typu 2 – wskazują badania na szczurach, o których informuje serwis EurekAlert. Jak przypominają autorzy pracy – naukowcy z McMaster University w Hamilton w Kanadzie, szacuje się, że obecnie 10-15 proc. kobiet zażywa leki przeciwdepresyjne będąc w ciąży. Niepożądany wpływ tych leków na zdrowie przyszłego potomstwa nie jest dobrze poznany. Badania nad tym zagadnieniem koncentrują się przeważnie wokół ryzyka schorzeń psychicznych oraz teratogennego, czyli toksycznego dla płodu, działania tych medykamentów. Znacznie mniej uwagi poświęca się ich negatywnemu wpływowi na metabolizm potomstwa. Czytaj dalej