Psychologowie: „nie” dla diagnoz stawianych dla potrzeb mediów.

Grupa psychologów sprzeciwiła się publicznemu diagnozowaniu osób, które znalazły się w centrum zainteresowania opinii publicznej. Psycholog powinien wykorzystywać wiedzę dla dobra człowieka, a nie zaspokojenia potrzeb mediów – napisali w petycji dostępnej w internecie. Apel zamieszczony na stronie www.petycje.pl jest skierowany do środowiska psychologów.
Jak powiedziała PAP psycholog, psychoterapeuta Anna Król-Kuczkowska, to także sygnał dla społeczeństwa, że środowisko psychologów jest zaniepokojone wypowiedziami medialnymi niektórych terapeutów. „Przyszedł moment, kiedy trudno było nie zareagować na nie, kiedy zdecydowaliśmy się zająć jednoznaczne stanowisko” – zaznaczyła. Czytaj dalej

Wielozadaniowość medialna wspomaga integrację zmysłów.

Osoby, które często korzystają naraz z wielu mediów, lepiej sobie radzą z integracją informacji z kilku zmysłów. Psycholodzy podejrzewają, że wiąże się to z ich doświadczeniem w dzieleniu uwagi pomiędzy różne źródła danych (Psychonomic Bulletin & Review).
Do tej pory utrzymywano, że jednoczesne słuchanie muzyki, przeglądanie Internetu i wysyłanie e-maili może być tylko i wyłącznie szkodliwe. Badania laboratoryjne i sytuacje z życia wzięte pokazywały bowiem, że takie postępowanie niekorzystnie oddziałuje na zdolność przełączania się między zadaniami, wybiórczą uwagę czy pamięć roboczą. Naukowcy sądzą, że można to wyjaśnić zwracaniem uwagi na wszystko, a zatem na nic. Trudno w ten sposób wyodrębnić informacje najbardziej przydatne, a nawet kluczowe dla wykonania zadania. Czytaj dalej

Benedykt XVI do Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu o potrzebie głoszenia Ewangelii językiem ?kultury cyfrowej?.

Refleksję nad rozumianym w szerokim, nie tylko dosłownym sensie ?językiem? nowych mediów podjął Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Podkreślił wielkie znaczenie pracy tej dykasterii nad zgłębianiem ?kultury cyfrowej? celem lepszego uświadomienia sobie związanych z nią wyzwań. Czytaj dalej

W świat cyfrowy trzeba wnosić świadectwo ducha ? Papież do uczestników włoskiego kongresu o mediach.

Na ogromne poszerzenie horyzontów społecznego przekazu wskazał Papież, spotykając się z 6 tys. uczestników kongresu o chrześcijańskim świadectwie w świecie cyfrowym, zorganizowanego przez włoski episkopat. Zwrócił jednak uwagę, że przy niespotykanej dotąd konwergencji mediów tworzą też one nowe podziały. Ponadto zwiększają niebezpieczeństwo relatywizmu intelektualnego i moralnego, sprowadzania prawdy do gry opinii, upokarzania intymności osoby. Kongres poświęcony chrześcijańskiemu świadectwu na tym polu ma przeciwdziałać tym niebezpiecznym tendencjom. Czytaj dalej