Mężczyźni częściej mają problem z pamięcią.

U mężczyzn łagodne zaburzenia poznawcze (ang. mild cognitive impairment, MCI), które mogą się w przyszłości przekształcać w chorobę Alzheimera, są 1,5 raza częstsze niż u kobiet. To pierwsze studium populacyjne osób funkcjonujących na co dzień w ramach społeczności, które wykazało, że mężczyźni są bardziej narażeni na MCI. Jeśli wyniki zostaną potwierdzone [...], może to sugerować, że płeć odgrywa pewną rolę w chorobie, np. mężczyźni wcześniej doświadczają deterioracji, ale upośledzenie funkcjonowania poznawczego zachodzi u nich stopniowo, podczas gdy u kobiet dokonuje się bezpośrednie przejście od normy do demencji. Ma to miejsce później, lecz szybciej ? tłumaczy dr Ronald Petersen z Mayo Clinic. Czytaj dalej

Dieta śródziemnomorska jest dobra na pamięć.

Stosowanie diety śródziemnomorskiej zmniejsza ryzyko łagodnego upośledzenia poznawczego oraz przejścia tego stanu w chorobę Alzheimera ? informują amerykańscy naukowcy z USA na łamach pisma Archives of Neurology. Łagodne zaburzenia poznawcze (pamięci) to stosowana przez lekarzy nazwa stanu pośredniego pomiędzy normalnym, fizjologicznym upośledzeniem pamięci w związku ze starzeniem, a poważną demencja towarzyszącą chorobie Alzheimera. Czytaj dalej