Mazowiecki NFZ ukarał 11 świadczeniodawców.

Mazowiecki NFZ nałożył kary na 11 świadczeniodawców, którzy nieprawidłowo rozliczali się z Funduszem. Kontrolerzy przeprowadzili 24 wizytacje, w 14 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły koincydencji, czyli sytuacji, gdy jednemu pacjentowi w tym samym czasie pomocy udzieliło dwóch świadczeniodawców, np. w ambulatorium i szpitalu. Wizytacje dotyczyły zdarzeń mających miejsce w 2012 r. Na ich podstawie, a także po uzyskaniu oświadczeń pacjentów zostały stwierdzone nieprawidłowości w świadczeniach: kardiologii, diabetologii, położnictwa i ginekologii, onkologii, otolaryngologii, dermatologii i wenerologii, neurologii, gastroenterologii, neonatologii. Czytaj dalej