Ostatnia niedziela stycznia ? 57. Światowy Dzień Trędowatych!

Apel prezesa Fundacji Polskiej Raoula Follereau na 57. Światowy Dzień Trędowatych
?Dzielić z miłością bogactwa świata,
to uczestniczyć w Twoim stwarzaniu, Panie.?
Raoul Follereau
Bogaty świat dawno już zapomniał o chorobie trądu znanej nam między innymi z opisów biblijnych. Niestety nie można tego powiedzieć o najuboższych mieszkańcach naszego globu. Ze względu na brak rozwiniętych struktur medycznych i administracyjnych nie potrafimy nawet podać dokładnej liczby aktualnie żyjących trędowatych. Tymczasem trąd jest dziś chorobą uleczalną. W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat, dzięki skutecznej terapii antybiotykowej ponad czternaście milionów chorych odzyskało zdrowie. Czytaj dalej