Łatwiejsze określanie ryzyka delirium.

Opracowany przez naukowców z University of California w San Francisco test pozwala pielęgniarce w ciągu dwóch minut przewidzieć, czy pacjentowi grożą poważne zaburzenia umysłowe – informuje „Journal of Hospital Medicine”. Delirium – inaczej majaczenie – to zespół zaburzeń świadomości, któremu towarzyszą iluzje, omamy wzrokowe, słuchowe, dotykowe i inne oraz lęk i pobudzenie psychomotoryczne a także zaburzenia snu. Objawy często nasilają się wieczorem i nocą. Omamy mogą się układać w wizje przypominające film, którym towarzyszą urojenia – chory ma poczucie uczestnictwa w rozgrywających się przed jego oczami wydarzeniach. Po przeminięciu stanu majaczeniowego stwierdza się zwykle częściową lub całkowitą niepamięć tego okresu. Czytaj dalej