Biotechnologiczna spółka Mabion- prowadzi prce badawcze nad dwoma lekami stosowanymi w leczeniu: raka piersi i raka krwi.

Biotechnologiczna spółka Mabion otrzymała największe w historii dofinansowanie z programu Innowacyjna Gospodarka, sięgające 40 mln zł. Pieniądze z projektu mają być przeznaczone na dokończenie prac badawczo-rozwojowych nad nowym lekiem przeciwnowotworowym oraz zakup instalacji i uruchomienie linii technologicznej do jego przemysłowego wytwarzania. Jak informują przedstawiciele spółki, decyzję o dofinansowaniu przekazała firmie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Pieniądze przyznano na realizację projektu dotyczącego rozwoju i wdrożenia leku mabionCD20, stosowanego w terapii niektórych nowotworów (chłoniaków i białaczek). Całkowita wartość projektu to 74,8 mln złotych, natomiast wartość dofinansowania to 39,7 mln zł. Czytaj dalej