Ministerstwo Zdrowia proponuje kolejne zmiany na liście refundacyjnej.

Ministerstwo zdrowia opublikowało w środę projekt listy refundacyjnej, która ma obowiązywać od 1 lipca. Zgodnie z projektem, refundowanych ma być 115 nowych produktów, a 28 dotychczas refundowanych – nie znajdzie się na liście. Jak poinformowało ministerstwo zdrowia, wśród dodanych do listy refundacyjnej są m.in. lek zawierający apiksaban we wskazaniu – żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego lub kolanowego, lek zawierający dekanonian haloperidolu – we wskazaniu choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe. Ponadto, dla pięciu substancji czynnych zostaną rozszerzone dotychczasowe wskazania objęte refundacją. Chodzi o leki zawierające m.in. lanreotyd, oktreotyd, wigabatrynę, sirolimus oraz kolistynę. Czytaj dalej

Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany w ustawie refundacyjnej.

Uproszczenie procedur przy składaniu wniosku o ponowne objęcie leku refundacją oraz publikację listy refundacyjnej co trzy, a nie jak obecnie co dwa miesiące – proponuje resort zdrowia w projekcie założeń do projektu noweli ustawy refundacyjnej. Projekt założeń MZ opublikowało na stronie internetowej do uzgodnień zewnętrznych. Jak podkreślił resort, celem nowelizacji jest m.in. dalsze zwiększanie dostępności leków, ograniczenie możliwości wywozu leków z terytorium Polski w sytuacji braku lub ograniczonej dostępności dla pacjentów, uproszczenie procedury przy składaniu wniosków o wydanie kolejnej decyzji refundacyjnej oraz usunięcie wątpliwości interpretacyjnych co do przepisów ustawy refundacyjnej. Czytaj dalej