Linia ratunkowa dla polskiego rolnictwa! Nie dla GMO!

Polska ma niezwykłą szansę wyrwania się z tego niszczącego kursu. Spośród wszystkich krajów europejskich, to właśnie Polska ma najszersze możliwości działania na rzecz odwrócenia niszczących tendencji opisanych poniżej. Wiele (1,5 mln) małych i średnich gospodarstw chłopskich i rodzinnych nadal funkcjonuje, choć są one zagrożone. Ich właściciele zachowali bezcenną mądrość o uprawie roli i zdolność do utrzymania ziemi w najlepszym stanie dla następnych pokoleń. Z reguły ta ziemia nie jest zanieczyszczona pestycydami i zachowuje dość wysoki poziom żyzności.
Dzięki temu polską wieś ubogaca urozmaicona gama roślin, zwierząt i ptactwa, nieporównana w skali europejskiej. To ciągle niedoceniane bogactwo stanowi fundament, na którym Polacy muszą się oprzeć bowiem od niego zależy narodowe bezpieczeństwo żywnościowe. Czytaj dalej