Po raz 13. nagrodzono Liderów Medycyny.

Jerzy Owsiak, prof. Henryk Skarżyński, prof. Grzegorz Gielerak, prof. Małgorzata Bulanda, Krystyna Kobel–Buys, Bartosz Kwiatek i program Pozytywnie Otwarci zwyciężyli w tegorocznej 13. edycji konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”. Jerzy Owsiak, prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, otrzymał tytuł „Lidera Roku 2012” w zakresie działań edukacyjno-szkoleniowych. Kapituła konkursu doceniła go za wdrożenie Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Ratujemy i Uczymy Ratować. W uzasadnieniu kapituła podkreśliła, że celem nadrzędnym tego programu jest „nie tylko nauka dzieci w wieku wczesnoszkolnym czynności ratujących życie, ale też kształtowanie wśród uczniów postaw prospołecznych, takich jak przełamywanie barier obojętności wobec potrzeb drugiego człowieka”. Czytaj dalej