Znowu zwiększa się liczba ludności Polski, ale się starzejemy.

Po okresie spadku znowu zaczęła się zwiększać liczba ludności Polski, choć wzrost ten jest nieznaczny – wynika z najnowszego raportu o sytuacji zdrowotnej Polaków. Na koniec 2011 r. liczba naszych rodaków urosła do 38,3 mln. Liczba ludności naszego kraju zaczęła się zmniejszać w latach 1996-2007. W tym okresie nasza populacja skurczyła się o 178 tys. osób. Po tym okresie liczba ludzi mieszkających w Polsce zaczęła się ponownie powiększać; w 2010 r. wzrosła do 38,2 mln, a w 2011 r. – do 38,3 mln. Dzieje się tak, chociaż więcej osób z Polski wyjeżdża niż przyjeżdża (mamy tzw. ujemne saldo migracji zagranicznych). Zwiększył się natomiast przyrost naturalny, który od 2006 r. jest dodatni (jest więcej urodzeń niż zgonów). Od 2008 r. jest on dodatni zarówno na wsi jak i w miastach. Przyrost ludności naszego kraju utrzymuje się, mimo tego że w 2010 r. urodziło się o 4,3 tys. dzieci mniej niż rok wcześniej, Zmniejszył się również współczynnik urodzeń (z 11 do 10,8 na 1000 ludności). Czytaj dalej

Wkrótce urodzi się siedmiomiiardowy Ziemianin.

Z danych ONZ wynika, że przed końcem bieżącego roku na Ziemi będzie żyło 7 miliardów ludzi. Szacunki mówią, że w roku 2011 umrze 57 milionów osób, a urodzi się 135 milionów. Do roku 2050 liczba ludności ma zwiększyć się o kolejne 2,3 miliarda, a zatem o niewiele mniej niż żyło na planecie w roku 1950. Z kolei do końca wieku populacja ludzi przekroczy 10 miliardów. Aż 97% wzrostu liczby ludności będzie miało miejsce w regionach słabiej rozwiniętych, z czego niemal połowa przypadnie na Afrykę. Jednocześnie w najbogatszych krajach liczba ludzi będzie utrzymywała się na mniej więcej tym samym poziomie. Będzie coraz więcej osób starszych i coraz mniej młodszych. Oczywiście wszystko to są szacunkowe dane, obliczane na podstawie przewidywanej liczby urodzeń na jedną kobietę. W zależności od tego, jakie liczby weźmiemy pod uwagę, dojdziemy do wniosku, że do roku 2100 na Ziemi będzie żyło od 6,2 do 15,8 miliarda ludzi. Czytaj dalej