Lekarze: chcemy leczyć chorych na szpiczaka zgodnie ze standardami.

Hematolodzy w Polsce ciągle nie mogą leczyć zgodnie ze światowymi standardami chorych na szpiczaka mnogiego, złośliwy nowotwór krwi – alarmowali lekarze w środę na konferencji prasowej w Warszawie.
Jak podkreślali, mimo obietnic resortu zdrowia sprzed 1,5 roku ciągle brak programu terapeutycznego pozwalającego leczyć lenalidomidem (nowoczesny lek immunomodulujący – PAP) tych chorych na szpiczaka, u których nie można stosować innych leków. Jest to grupa pacjentów, u których doszło do nawrotu choroby po terapii lekiem o nazwie bortezomib lub u których na innych lekach wystąpiło powikłanie w postaci polineuropatii, tj. uszkodzenia nerwów obwodowych, które może nawet doprowadzić do kalectwa. Czytaj dalej

Kraków: chorzy na szpiczaka bez finansowania terapii niestandardowej.

Mimo że nie ma jeszcze połowy roku, wyczerpały się już zupełnie środki przyznane przez NFZ na obecny rok dla chorych leczonych lenalidomidem w ramach chemioterapii niestandardowej w klinice hematologii krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego. Klinika Hematologii SU w Krakowie zaalarmowała, że brakuje jej środków na leczenie pacjentów w ramach chemioterapii niestandardowej, zwracając się do oddziału Funduszu o zwiększenie nakładów na ten cel o 2 mln złotych. Dr Artur Jurczyszyn, starszy asystent kliniki hematologii SU i prezes Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka, wystosował apel o pomoc, ponieważ „lek Revlimid (lenalidomid) dostępny w Polsce w ramach tzw. chemioterapii niestandardowej, nie jest możliwy do zastosowania dla chorych ze szpiczakiem mnogim w ramach drugiej i trzeciej linii leczenia z powodu braku finansowania tej terapii przez NFZ?. Czytaj dalej

Odmładzający lek przeciwnowotworowy.

Bardzo małe dawki leku przeciwnowotworowego o nazwie lenalidomid mogą odmładzać układ odporności i poprawiać zdrowie starszych osób – sugerują amerykańskie badania, o których informuje internetowe wydanie pisma „Clinical Immunology”. Jak podkreślają autorzy pracy, badania przeprowadzono w małej grupce 13 seniorów, więc na razie trudno formułować jednoznaczne wnioski. Jednak, jeśli te wyniki zostaną potwierdzone w przyszłości, to realne stanie się opracowanie pigułki wzmacniającej odporność osób w podeszłym wieku – spekulują badacze. Według prowadzącego najnowsze badania Edwarda J. Goetzla z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, obecnie większą wagę przywiązuje się nie do długości życia, ale do tego, jak długo ludzie mogą żyć w dobrym zdrowiu. Czytaj dalej

Dr n. med. Artur Jurczyszyn w obronie Chorych ze szpiczakiem mnogim!

Witam serdecznie! Polecam materiał filmowy z dnia dzisiejszego:

http://www.tvp.pl/krakow/informacja/kronika/wideo/11-v-2010-godz-1730/1781768

oraz

http://www.tvp.pl/krakow/publicystyka/tematy-dnia/wideo/11-v-2010/1781725

Niestety ze smutkiem muszę zakomunikować, iż leczenie Revlimidem (lenalidomidem) u chorych ze szpiczakiem mnogim w Polsce nie jest aktualnie możliwe…dowiedziałem się, że moi pacjenci nie mają kontynuacji terapii…od wielu miesięcy trwają niekończące się rozmowy związane z ceną leku pomiędzy producentem- Firmą Celgene, Ministerstwem Zdrowia RP, AOTM oraz NFZ a chorzy na tym tylko tracą… po prostu tracą coś co jest najważniejsze, czyli życie i zdrowie.. Czytaj dalej

Będzie negocjowanie warunków finansowania terapii revlimidem w szpiczaku mnogim.

Negocjacje finansowe między resortem a producentem leku już wkrótce… Jeśli zostanie spełniony warunek finansowy, nie ma przeszkód do finansowania terapii revlimidem (lenalidomid) na szczeblu lokalnym. Takie stanowisko wyraził Artur Fałek, dyrektor departamentu polityki lekowej i farmacji Ministerstwa Zdrowia, mówiąc o zasadach, jakimi kieruje się resort przy wprowadzaniu drogich terapii do finansowania ze środków publicznych. Czytaj dalej

Polscy chorzy na szpiczaka bez dostępu do jednego z najlepszych leków.

Polscy chorzy na szpiczaka mnogiego jako jedyni w Unii Europejskiej nie mają dostępu do jednego z najnowszych i najlepszych leków – lenalidomidu, który pozwala im prowadzić normalne, aktywne życie – alarmują lekarze hematolodzy. Przedstawiciel NFZ w rozmowie z PAP zapewnił, że prace nad programem terapeutycznym z tym lekiem trwają i że program zostanie stworzony. Nie potrafił jednak precyzyjnie powiedzieć kiedy. Czytaj dalej