Leki nasenne – farmakologiczne leczenie bezsenności.

Bezsenność jest najczęściej występującym zaburzeniem snu. Nie zawsze jest samodzielną jednostką chorobową. Może być objawem innej choroby somatycznej, czy psychicznej. Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że ok. 30% ludzi (ponad połowa osób po 60. r.ż. i ok. 20% młodszych) cierpi na problemy ze snem. U około jednej trzeciej z nich lekarze diagnozują bezsenność przewlekłą. Mimo potwierdzonej skali problemu, nie ma do tej pory standardów leczenia, przede wszystkim farmakologicznego. Bezsenność leczy się wykorzystując farmakologicznie i niefarmakologicznie metody leczenia. Czytaj dalej

Kłopoty z lekami ziołowymi.

Nawet zwykły dziurawiec może być przyczyną delirium i próby samobójczej, jeśli łączy się go z innymi lekami bez konsultacji z lekarzem – mówiła profesor farmakologii Ewa Widy-Tyszkiewicz podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Polacy są na drugim miejscu w Europie(po Niemcach), jeśli chodzi o spożycie leków pochodzenia roślinnego. Jednak wciąż zbyt mało wiedzą na ten temat. Z jednej strony lekceważy się skuteczność leków ziołowych, z drugiej ją przecenia. Często leki ziołowe są mylone z homeopatycznymi – tymczasem ich zasada działania jest zupełnie inna, leki ziołowe zawierają często silnie działające substancje czynne, a homeopatyczne praktycznie ich nie zawierają. Czytaj dalej

Polacy chętnie sięgają po leki ziołowe i stosują je bez konsultacji lekarza.

Pod względem spożycia leków pochodzenia roślinnego Polacy zajmują drugie miejsce w Europie. Wciąż jednak zbyt mało wiedzą na ich temat, stosują je bez konsultacji z lekarzem, za to za namową rodziny lub przyjaciół. Wiedza na temat ziołowych leków wciąż jest powierzchowna. Część lekceważy ich skuteczność, część znacznie ją przecenia – informowano podczas konferencji zorganizowanej przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Często są też mylone z lekami homeopatycznymi – tymczasem ich zasada działania jest zupełnie inna, leki ziołowe zawierają często silnie działające substancje czynne, a homeopatyczne praktycznie ich nie zawierają. Czytaj dalej

Lecznicze produkty ziołowe czeka ponowna rejestracja?

Zgodnie z unijną dyrektywą, która wejdzie w życie 30 kwietnia 2011 roku, tradycyjnym roślinnym produktem leczniczym jest m.in. lek, który nie zawiera syntetycznych dodatków. Problem w tym, że ok. 500 leków ziołowych polskich producentów, zawierających choćby śladowe ilości „syntetyków”, nie mieści się kategorii „produktów roślinnych” i musiałoby przejść ponowną tzw. rerejestrację. Czytaj dalej