NFZ wydaje rocznie na leki przeciwbólowe ok. 100 mln zł.

27 marca w Ministerstwie Zdrowia odbyła się debata ekspercka na temat stosowania opioidowych terapii przeciwbólowych w Polsce. Wzięli w niej udział wiceminister Igor Radziewicz-Winnicki, przedstawiciele resortu, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Maciej Hamankiewicz, a także przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Koalicji na Rzecz Walki z Bólem, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przedstawiciel organizacji pacjentów. Czytaj dalej

USA: nadużywanie leków przeciwbólowych – czy to już „epidemia”?

Nadużywanie dostępnych na receptę leków przeciwbólowych w USA przybrało rozmiary „epidemii” i powoduje już więcej zgonów niż heroina i kokaina razem wzięte – alarmuje Centrum Kontroli Chorób (CDC) w Atlancie w opublikowanym właśnie raporcie. Centrum wylicza, że w ostatnich 10 latach na skutek gwałtownego wzrostu spożycia takich leków narkotycznych, jak oxycontin, vicodin czy metadon, liczba przypadków śmiertelnych z nimi związana zwiększyła się w USA aż ponad trzykrotnie. W 1999 r. rejestrowano rocznie 4 tys. zgonów z tego powodu, w 2008 r. było ich już 15 tys. Czytaj dalej