Leki nasenne – farmakologiczne leczenie bezsenności.

Bezsenność jest najczęściej występującym zaburzeniem snu. Nie zawsze jest samodzielną jednostką chorobową. Może być objawem innej choroby somatycznej, czy psychicznej. Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że ok. 30% ludzi (ponad połowa osób po 60. r.ż. i ok. 20% młodszych) cierpi na problemy ze snem. U około jednej trzeciej z nich lekarze diagnozują bezsenność przewlekłą. Mimo potwierdzonej skali problemu, nie ma do tej pory standardów leczenia, przede wszystkim farmakologicznego. Bezsenność leczy się wykorzystując farmakologicznie i niefarmakologicznie metody leczenia. Czytaj dalej

Ogłoszenie raportu z badania ESPAD 2011.

Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży. Pije dwa razy więcej młodych ludzi niż pali papierosy. Odsetek użytkowników marihuany jest trzy razy mniejszy, chociaż ostatnio znowu wzrósł – wynika zaprezentowanych wczoraj wyników najnowszego badania wśród młodzieży szkolnej dotyczącego używania substancji psychoaktywnych.

- Badania ankietowe w szkołach dostarczają informacji o rozpowszechnieniu eksperymentalnego i okazjonalnego używania substancji psychoaktywnych. Badania szkolne nie nadają się do oceny rozmiarów zjawiska uzależnień – zaznacza Janusz Sierosławski z Zakładu Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W maju i czerwcu 2011 r. w ramach międzynarodowego programu „European School Survey Project on Alcohol and Drugs” (ESPAD) zrealizowano audytoryjne badanie ankietowe na próbie reprezentatywnej uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych (wiek: 15-16 lat) oraz klas drugich szkół ponadgimnazjalnych (wiek: 17-18 lat) naszego kraju. Czytaj dalej

Dym papierosowy wchodzi w interakcje z niektórymi lekami. Ale kto z palaczy się tym przejmuje?

Palenie papierosów zarówno czynne jak i bierne może zakłócać działanie i obniżać skuteczność niektórych leków, w tym wielu leków stosowanych w psychiatrii, nasennych czy na astmę – alarmował prof. Andrzej Stańczak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na konferencji prasowej w Warszawie. Konferencję zorganizowano w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Czytaj dalej

Tajemnice snu.

Za to, że po dużej aktywności robimy się senni nie odpowiadają wcale neurony, ale komórki, które się nimi opiekują, tzw. astrocyty – informują badacze z USA na łamach pisma „Neuron”. Zdaniem autorów pracy, odkrycie to może zaowocować nowymi lekami nasennymi, albo – w razie potrzeby – powstrzymującymi sen. Czytaj dalej