Leki antydepresyjne mogą szkodzić nienarodzonym dzieciom.

Spodziewające się dziecka kobiety z depresją łagodną lub o średnim natężeniu nie powinny przyjmować leków antydepresyjnych. Ryzyko dla płodu we wczesnej fazie ciąży jest większe niż ewentualne korzyści – uważa ekspert cytowany przez serwis „BBC News/Health”. W Wielkiej Brytanii leki przeciwdepresyjne – selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) są stosowane przez co szóstą kobietę w wieku rozrodczym. Tymczasem, jak twierdzi prof. Stephen Pilling, doradca National Institute for Health and Care Excellence (NICE), są dowody, że SSRI mogą dwukrotnie zwiększać ryzyko urodzenia się dziecka z wadą serca – z typowych 2 przypadków na 100 urodzeń do 4 na 100 urodzeń. Czytaj dalej

Poradniki pomagają w leczeniu depresji.

Przepisywane przez lekarzy poradniki samopomocy dla osób z depresją okazały się skutecznym środkiem leczniczym i mogą przynieść korzyści liczone w setkach milionów funtów – informuje pismo „Plos One”. W badaniach zespołu prof. Christophera Williamsa, z University of Glasgow brało udział ponad 200 osób z depresją rozpoznaną przez ich lekarzy rodzinnych. Połowa badanych otrzymywała także leki antydepresyjne. Część pacjentów zaopatrzono w napisane przez prof. Williamsa poradniki „Overcoming Depression and Low Mood”, dotyczące różnych aspektów depresji, na przykład asertywności czy radzenia sobie z zaburzeniami snu. Czytaj dalej

Depresję można leczyć bez farmaceutyków.

Zespół portugalskich uczonych zakończył sukcesem pierwszą fazę programu kuracji chorych na depresję bez stosowania środków farmakologicznych. Pacjenci, którzy odbyli trwającą rok terapię zostali wyleczeni w 80 proc.
Studium prowadzone przez uczonych z Wydziału Psychologii Wyższego Instytutu w Mai oraz Wydziału Psychologii na Uniwersytecie w Coimbrze objęło blisko 40 pacjentów cierpiących na depresję. „Badanie dotyczyło zarówno lekkich odmian tej choroby, jak i stanów umiarkowanych” – poinformował w komunikacie zespół portugalskich uczonych.
Program leczenia wdrażany przez portugalskich psychiatrów polega na poddawaniu chorych serii zabiegów psychoterapeutycznych. Bazują one na terapii kognitywno-bechawioralnej, dążącej do zmiany wzorców myślenia i działania pacjenta, a także na terapii emocjonalnej, służącej innemu wyrażaniu uczuć.
Rozpoczęty w ub.r. program doświadczalny dał widoczne rezultaty już po 12 miesiącach. „Pacjenci, którzy byli leczeni bez użycia środków farmaceutycznych powrócili prawie całkowicie do dawnej kondycji. Stan ich zdrowia psychicznego można oszacować na 80 proc.” – ujawnili naukowcy. Czytaj dalej

Antydepresanty szkodzą cierpiącym na nowotwory?

Ustalenie negatywnego wpływu leków antydepresyjnych na chorych cierpiących na nowotwory – to efekty badań polskich uczonych przedstawione podczas kongresu immunologii w Gdańsku. Jednym z najciekawszych odkryć polskich immunologów, przedstawionych na XIV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej było ustalenie przez zespół badaczy pod kierownictwem dr hab. Marty Kubery z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, wpływu leków antydepresyjnych na rozwój nowotworów. Naukowcy zbadali efekty działania substancji czynnych dwóch znanych leków antydepresyjnych – fluoksetyny i dezypraminy – w przypadku rozwoju gruczolakoraków i czerniaków. W czasie eksperymentu, leki podawano myszom przed wprowadzeniem do nich różnych rodzajów komórek rakowych i po ich wprowadzeniu. Stwierdzono znaczny wpływ leku na rozwój czerniaka; w przypadku dezypraminy podanej przed wszczepieniem komórek rakowych u młodych samców myszy stwierdzono zahamowanie wzrostu guzów. W przypadku starych samców guzy rozwijały się szybciej. Badacze zaobserwowali też dużą ilość zgonów wywołanych przerzutami nowotworów. Czytaj dalej

Leki antydepresyjne powiększają mózg.

Środki antydepresyjne powiększają liczbę komórek nerwowych mózgu, ponieważ działają na receptory glukokortykoidowe neuronów – informuje „New Scientist”.
Hipokamp to jedna z dwóch części mózgu, o których wiadomo, że przez całe życie pojawiają się tam nowe komórki nerwowe. Proces ten nazywany jest neurogenezą i ulega zakłóceniom u osób z depresją, choć nie jest jasne, czy owe zakłócenia to przyczyna, czy skutek depresji. Na pewno jednak jednym z efektów działania środków antydepresyjnych jest pobudzanie neurogenezy w hipokampie.Christoph Anacker i jego koledzy z King’s College w Londynie zbadali mechanizm działania środków antydepresyjnych. Wcześniejsze badania wykazały związek pomiędzy niektórymi środkami antydepresyjnymi a wydzielanymi podczas stresu hormonami – glukokortykoidami. Dlatego zespół Anackera zdecydował się na sprawdzenie, czy jeden z takich leków – sertralina – wpływa na receptory dla glukokortykoidów w komórkach mózgu. Sertraliny dodano do laboratoryjnej hodowli komórek progenitorowych hipokampa. 10 dni później w hodowli zaobserwowano pojawienie się liczby nowych neuronów o 25 proc. większej od spodziewanej. Czytaj dalej

Straciłem wzrok w jednym oku. Wpadłem w silną depresję z tego powodu. Oczekuję pomocy! List od Wladysława.

Mam 57 lat jestem czynny zawodowo. Dwa lata temu przeszedłem operację po odwarstwieniu siatkówki i ponieważ widzę bardzo źle- prawie wcale na to oko a widzę tylko na drugie,  wpadłem w silną depresję- wszystkiego się bałem, a przede wszystkim co będzie jak przestanę widzieć na to drugie oko.Biorę leki antydepresyjne ale te myśli ciągle powracają i nie mogę się sam od nich uwolnić mimo pomocy rodziny. Oczekuję pomocy! Władysław. Czytaj dalej