Ignorancja urzędników może zabijać! Dzieci z przeładowaniem żelaza czekają na lek.

Krew to życie. Dzieci cierpiące na przewlekłą niedokrwistość bardzo jej potrzebują, żeby żyć. Jednak mało kto wie, że chorzy, którzy mają częste transfuzje krwi oraz chorzy po przeszczepach szpiku, powinni otrzymywać lek chelatujący (rozkładający) żelazo, które wraz z podawanymi jednostkami krwi kumuluje się w organizmie i uszkadza: serce, trzustkę, tarczycę, gonady, przysadkę. Takich dzieci jest w Polsce około 100 – od trzech lat hematolodzy walczą z MZ o to, by możliwe było podawanie leku, który rozkłada żelazo. Jest pozytywna ocena Agencji Oceny Technologii Medycznej i Rady Przejrzystości, a lek nadal nie jest podawany dzieciom. Czytaj dalej