Eksperci: ablacja najskuteczniejszą metodą leczenia arytmii serca.

Najskuteczniejszą metodą leczenia arytmii serca, takich jak migotanie przedsionków, jest ablacja. W Polsce wciąż wykonywana jest ona zbyt rzadko, ale to ma się zmienić – zapowiada prof. Łukasz Szumowski z Instytutu Kardiologii (IK) w Warszawie. „Ablacja jest skuteczniejszą metodą leczenia aniżeli leki, potwierdzają to wszystkie badania dotyczące tej metody terapii” – zapewnia prof. Łukasz Szumowski, kierownik kliniki zaburzeń rytmu serca warszawskiego IK. Przytacza dane, z których wynika, że w przypadku migotania przedsionków leczenie farmakologiczne pomaga jedynie 20-40 proc. pacjentów, podczas gdy ablacja usuwa tę arytmię serca u 70-80 proc. chorych. „Zabieg trzeba tylko wykonać w miarę możliwości jak najszybciej, bo im bardziej zaawansowane jest migotanie przedsionków, tym trudniejsze bywa leczenie” – dodaje specjalista. Ablacja chroni przed niedokrwiennym udarem mózgu, które jest najgroźniejszym powikłaniem tej arytmii serca. Lepsze są również rokowania chorych w porównaniu do tych, u których jej nie przeprowadzono – wykazały pierwsze na ten temat badania. Czytaj dalej

Psychoterapia pomaga w depresji opornej na leczenie farmakologiczne.

Odmiana psychoterapii określana jako terapia poznawczo-behawioralna skutecznie łagodzi objawy depresji u pacjentów, u których leki przeciwdepresyjne nie dają dobrych efektów – wskazują badania brytyjskie, które publikuje pismo „Lancet”.
Zdaniem autorów pracy wyniki te są o tyle istotne, że leki przeciwdepresyjne – najpopularniejsza metoda terapii osób z umiarkowaną i ciężką depresją – w pełni pomagają tylko jednej trzeciej pacjentów, a u połowy nie łagodzą objawów choroby nawet w 50 procentach. Tymczasem depresja jest zaliczana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do najpoważniejszych problemów zdrowia publicznego i najbardziej „okaleczających” ludzi schorzeń. WHO przewiduje, że do 2030 r. będzie ona główną przyczyną niepełnosprawności ludzi w krajach bogatych. Zgodnie ze szacunkami organizacji, obecnie na świecie na depresję cierpi ponad 300 mln osób, a liczba ta ciągle rośnie. Czytaj dalej

Opieka farmaceutyczna – nieznana nowość.

Zdecydowana większość Polaków (89%) nie słyszała dotychczas o usłudze opieki farmaceutycznej, czyli o sprawowaniu przez farmaceutów nadzoru nad leczeniem farmakologicznym. Niewiele jest również osób przewlekle chorych – głównych adresatów nowej usługi – którzy o tej możliwości wiedzą (9%). Opieka farmaceutyczna to stosunkowo nowy rodzaj usługi proponowanej przez farmaceutów pacjentom przewlekle chorym. W ramach opieki farmaceutycznej aptekarze mają za zadanie upewniać się, czy dany pacjent ma wiedzę, jak dany lek powinien być stosowany, z jakimi lekami nie powinien być łączony oraz w razie potrzeby edukować w tym zakresie. W ramach opieki farmaceuta zbiera informacje o chorobach pacjenta oraz o przyjmowanych przez niego lekach. Celem opieki farmaceutycznej jest zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków. Czytaj dalej

Raport: ponad 750 tys. Polaków nie wie, że choruje na cukrzycę.

Na cukrzycę w naszym kraju choruje około 2,5 mln ludzi. Ponad 750 tys. z nich o tym nie wie i w związku z tym się nie leczy – wynika z raportu przygotowanego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Według raportu w 2030 roku będzie w Polsce 3,2 mln chorych na cukrzycę. Częstość występowania tej choroby rośnie wraz z wiekiem. Ponad 20 proc. osób powyżej 60. roku życia choruje na cukrzycę, a kolejne 20 proc. ma upośledzoną tolerancję glukozy. U 50 proc. cukrzyków występuje choroba niedokrwienna serca. Dodatkowo 77 proc. chorych w Polsce ma podwyższone ciśnienie tętnicze krwi. Czytaj dalej

Hospicja domowe: nie będzie bezpłatnego leczenia farmakologicznego.

Leczenie farmakologiczne w warunkach domowych osób chorych terminalnie nie będzie gwarantowane ze środków publicznych – wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia dotyczącego opieki paliatywnej i hospicyjnej. Jak czytamy w uzasadnieniu, przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt zmienia katalog gwarantowanych świadczeń paliatywnych i hospicyjnych realizowanych w warunkach domowych, wyłączając z niego leczenie farmakologiczne, a dodając zapobieganie powikłaniom oraz badania zlecone przez lekarza. Czytaj dalej

Łódź: terapia dla chorych na raka i ich rodzin.

Projekt „Kiedy życie boli”, wspierający osoby cierpiące na choroby nowotworowe oraz ich rodziny, realizuje w Łodzi Stowarzyszenie „Edukacja i Wychowanie”. Bezpłatne zajęcia w grupie terapeutycznej mają wspomagać leczenie i uczyć m.in. radzenia sobie z bólem i stresem. ? Chcemy również pomóc ich bliskim, bo nagle, gdy np. współmałżonek dowiaduje się, że mąż lub żona jest osobą śmiertelnie chorą, to jest to olbrzymia tragedia dla bliskich. Oni też uczą się, jak radzić sobie z emocjami, z negatywnymi uczuciami i to jest podstawa tej grupy ? mówił dziennikarzom prezes Stowarzyszenia ?Edukacja i Wychowanie” Sławomir Grzegorek. Czytaj dalej