Sukces terapii genowej w walce z nowotworami hematologicznymi.

Leczenie białaczki i innych nowotworów krwi, a także szpiku kostnego za pomocą terapii genowej, która przekształca limfocyty w namierzających i niszczących raka „żołnierzy” przynosi bardzo dobre rezultaty – informuje agencja Associated Press. Do chwili obecnej przynajmniej sześciu zespołom naukowców udało się zastosować terapię genową u ponad 120 pacjentów z zaskakująco dobrymi wynikami. W jednych z badań prowadzonych na Uniwersytecie Pensylwanii wzięło udział pięć dorosłych osób i 22 dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną. Z wyjątkiem trojga dzieci, u wszystkich pacjentów w wyniku terapii genowej nastąpiła pełna remisja (uzyskano prawidłowy obraz krwi). U kilkorga z nich po pewnym czasie nastąpił jednak nawrót choroby. Czytaj dalej