ODPOWIEDZIALNA GOSPODARKA LASAMI ŚWIATA – międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier”.

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć zaprasza na międzynarodową konferencję „Odpowiedzialna gospodarka lasami świata”, która odbędzie się 11.12.2013 w godz. 10.00-18.00 w Hotelu Europejskim w Krakowie. Podczas konferencji przedstawimy tematykę (nie)zrównoważonej produkcji i konsumpcji produktów związanych z lasami: drewna, papieru, artykułów spożywczych, ale też produktów, których wytwarzanie wiąże się szczególnie mocno z wylesianiem (np. monokulturowe uprawy palmy olejowej, soi i owoców tropikalnych). Przewidujemy prezentacje nt. zrównoważonych zamówień publicznych, EU Timber Regulation, certyfikatów takich jak FSC, PEFC, Rainforest Alliance, EU label, Fairtrade, Fair Wild i rolnictwo ekologiczne. Czytaj dalej

Dlaczego warto grać w zielone?

Ostatnie upalne dni sierpnia przypominają nam, jak wiele znaczy obecność zieleni dookoła. Gdy żar leje się z nieba odpoczynek w cieniu drzew to rzecz bezcenna. Gdzie w Polsce jest najwięcej parków i zieleńców i co z tego wynika?
- To naturalne, że każdy chce, by w jego otoczeniu było jak najwięcej zieleni, bo to swego rodzaju łącznik z przyrodą. Dlatego też sukcesywnie staramy się zarówno powiększać jej ilość, jak i utrzymywać w należytym stanie istniejące już tereny – podkreśla Elżbieta Adamiak z wydziału środowiska i zieleni w Toruniu.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego największa ilość parków spacerowo- wypoczynkowych znajduje się w województwie wielkopolskim (437 obiektów). Zaraz za nim plasują się województwa dolnośląskie (271 obiektów) i śląskie (264). Najmniej tego typu miejsc znajdziemy w województwie w województwie podlaskim (42 obiekty). Te same województwa należą do ścisłej czołówki w przypadku ilości zieleńcy. (jedna różnica jest taka, że w tym przypadku na końcu plasuje się województwo świętokrzyskie). Czytaj dalej

Międzynarodowy Rok Lasów: Działania na rzecz naszych lasów.

Lasy Europy przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju społeczności i zdrowego środowiska naturalnego. 2 lutego w Nowym Jorku, ONZ ogłosi na 9. sesji Forum Leśnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNFF, United Nations Forum on Forests) obchody Międzynarodowego Roku Lasów, w celu zwiększenia świadomości na temat zrównoważonego zarządzania, ochrony i zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów lasów. Konferencja Ministerialna FOREST EUROPE dot. ochrony lasów w Europie (14-16 czerwca 2011 r., Oslo, Norwegia) stanowi znaczący wkład Europy w obchody Międzynarodowego Roku Lasów. „Korzyści płynące z utrzymania zdrowych, zrównoważonych lasów w Europie wykraczają poza granice Europy i stanowią znaczący wkład dla całego świata” – twierdzi norweski minister rolnictwa i żywności, Lars Peder Brekk. Norwegia przewodniczy FOREST EUROPE oraz jest gospodarzem nadchodzącej Konferencji Ministerialnej. Czytaj dalej

Raport ONZ: Katastrofy żywiołowe mogą dotknąć 1,5 mld ludzi.

Ziemia staje się coraz bardziej niespokojna. Według opublikowanego 11 listopada raportu ONZ i Banku Światowego, katastrofy i klęski żywiołowe w rodzaju huraganów, trzęsień ziemi i powodzi będą coraz częstsze i do roku 2050 mogą dotknąć 1,5 mld ludzi, zwłaszcza w wielkich miastach. Straty spowodowane przez te zjawiska sięgną – według oceny autorów raportu – 185 mld dolarów rocznie do końca bieżącego stulecia. Jako przyczynę wymienia się globalne zmiany klimatu, ale nie jest to jedyne źródło zagrożenia. W bieżącym roku nastąpiło zauważalne nasilenie tych zjawisk, które spustoszyły wiele krajów od Haiti po Pakistan. Czytaj dalej

Obrońcy środowiska krytycznie o biopaliwach.

Zaplanowane przez UE zwiększenie zużycia biopaliw w transporcie do 10 proc. w 2020 roku będzie szkodliwe dla środowiska naturalnego i podważa wysiłki w walce ze zmianami klimatycznymi – głosi opublikowany w poniedziałek w Brukseli raport obrońców środowiska. „Jeśli UE nie zmieni swej polityki, to dodatkowe biopaliwa wykorzystane w Europie w ciągu najbliżej dekady będą o 81 do 167 proc. gorsze dla klimatu niż paliwa kopalne” – głosi raport przygotowany wspólnie przez szereg organizacji ekologicznych i społecznych. Spalanie biopaliw powoduje mniejsze emisje CO2 niż używanie zwykłego diesla czy benzyny, ale zdaniem ekologów bilans jest negatywny dla środowiska, jeśli weźmie się pod uwagę emisje CO2 powstałe przy produkcji i transporcie biopaliw. Dodatkowo krytycy wskazują na ograniczenie tradycyjnych upraw, co grozi dalszą podwyżką cen żywności i szkodami dla bioróżnorodności. Czytaj dalej

Więcej wody w lasach – mniejsze ryzyko powodzi.

Im więcej wody pozostanie w lasach – w glebie, mokradłach lub małych zbiornikach wodnych – tym mniejsze będzie ryzyko powodzi – przekonywali uczestnicy spotkania poświęconego małej retencji wodnej na terenach leśnych. Do 2014 roku w polskich lasach powstanie 3,3 tys. małych obiektów zatrzymujących wodę w lasach – progów, podpiętrzeń, zastawek w strumieniach leśnych. Inwestycje mają wynieść 195 mln zł; 85 proc. kosztów będzie pochodzić z unijnego Funduszu Spójności. 9 czerwca Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Marian Pigan i wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Władysław Majka podpisali umowę w sprawie finansowania projektu. Obiekty tzw. małej retencji powstaną w 179 nadleśnictwach w całej Polsce. Podpisana w środę umowa nie dotyczy retencji w lasach górskich. Pigan podał, że Lasy Państwowe przygotowują również taki projekt. Czytaj dalej

FAO ostrzega kraje Ameryki Łacińskiej na temat hodowli bydła!

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ostrzegła kraje Ameryki Łacińskiej, iż kontynuacja hodowli bydła w tych krajach w obecnym kształcie nie będzie możliwa na dłuższą metę, jeśli nie zostanie zredukowany jej negatywny wpływ na środowisko oraz nie poprawi się jej produktywność – podaje FAMMU/FAPA. Czytaj dalej

Rolnictwo intensywne – to więcej drzew.

Tereny zajęte przez rolnictwo intensywne porasta zaskakująco duża liczba drzew, nie uwzględnianych dotąd na mapach zalesienia. O badaniach, które to wykazały, informuje internetowa strona „New Scientist”. Rolnictwo intensywne jest systemem masowej produkcji żywności rozpowszechnionym przede wszystkim w krajach rozwiniętych. Maksymalny zysk osiąga się w nim dzięki wykorzystaniu wydajnych maszyn, technik uprawy i hodowli, nawozów i środków ochrony roślin. Rolnictwo intensywne ma wielu przeciwników – m.in. dlatego, że niektóre ze stosowanych w nim technik przyczyniają się do skażenia środowiska lub do przekształcania go na wielką skalę. Czytaj dalej

7,6 mld drzew w akcji zalesiania w Kenii.

Rząd Kenii poinformował o planowanej wielkiej akcji zalesiania: przez kolejnych 20 lat posadzonych zostanie w kraju ok. 7,6 mld drzew.
Działania rządu w Nairobi mają zmniejszyć negatywne skutki trwającego od lat wyrębu lasów; przede wszystkim chodzi o dotkliwy brak wody i prądu.
Zaledwie 3 proc. ziemi w położonej na wschodzie Afryki Kenii pokrywają lasy chronione przez państwo. Docelowo ma to być 10 proc. Jak mówi minister środowiska John Michuki, aby osiągnąć ten cel, „trzeba będzie obsadzić drzewami 4,1 mln ha”. Jak szacuje, w tym celu zostanie zasadzonych ok. 7,6 mld drzew. Koszt tego programu wyniesie ok. 20 mld USD w ciągu 20 lat”. Wymieniona suma stanowi niemal dwukrotność rocznych wydatków kenijskiego rządu w roku finansowym 2009/2010. Czytaj dalej

Dzień Ziemi- film i foto galerie- Fundacja Ekologiczna Arka z Bielska – Białej.

Z okazji Dnia Ziemi Fundacja Ekologiczna Arka Fundacja oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego i Straż Miejska zorganzowali happening pt. ?Wypalanie zabijanie?. Zionące ogniem czarne charaktery niszczą przyrodę, sytuację ratuje dopiero zdecydowana interwencja strażaków, którzy gaszą płomienie. Czytaj dalej