Zanikanie lasów przyczynia się do… ochłodzenia.

Utratę lasów uważa się zwykle za czynnik przyczyniający się do wzrostu globalnych temperatur. Zespół pracujący pod kierunkiem uczonych z Yale University dowodzi jednak, że wycinanie drzew na szerokościach północnych ochładza lokalny klimat. Jeśli wycinasz tajgę powyżej 45 stopnia szerokości północnej, doprowadzasz do ochłodzenia – stwierdził Xuhui Lee, główny autor badań. Co prawda uwalniasz w ten sposób węgiel do atmosfery, ale zwiększasz też efekt albedo. Więcej promieni słonecznych odbija się od powierzchni – wyjaśnia. Czytaj dalej

Gęstszy las to mniej węgla.

Badania fińsko-amerykańskiego zespołu wykazały, że lasy Europy i Ameryki Północnej absorbują coraz więcej węgla, mimo że ich powierzchnia się nie zwiększa. Dzieje się tak dzięki coraz większej gęstości lasów. Nawet w Ameryce Południowej, gdzie mamy do czynienia z wycinaniem lasów na dużą skalę, poziom węgla w atmosferze nie zwiększa się zbytnio, właśnie dzięki rosnącej gęstości terenów zielonych. Naukowcy z Rockefeller University, Connecticut’s Agricultural Experiment Station oraz Uniwersytetu Helsińskiego przeanalizowali dane z 68 krajów, w których znajduje się 72% światowych lasów. Uczeni doszli do wniosku, że nie tylko zwiększanie powierzchni lasów, ale dbanie o to, by lasy były gęste, powoduje absorbowanie przez nie większych ilości dwutlenku węgla. Czytaj dalej

Kiedy się zgubimy w lesie czy na pustyni, chodzimy w kółko. Dlaczego?

Kiedy się zgubimy, naprawdę chodzimy w kółko, nie jest to więc jeden z tzw. mitów miejskich czy chwytów filmowych. Naukowcy z Instytutu Biologicznej Cybernetyki Maxa Plancka w Tybindze dokładnie zbadali trasy ludzi błądzących po pustyni oraz gęstym lesie i zaproponowali wyjaśnienie zaobserwowanego zjawiska (Current Biology). Czytaj dalej

Las – nie tylko „płuca”, ale i „wątroba” Ziemi.

Z najnowszych teoretycznych obliczeń wynika, że obecność w powietrzu izoprenu – organicznej substancji chemicznej wydzielanej do atmosfery przez rośliny – powoduje zwiększenie liczby wolnych rodników w atmosferze. Rodniki hydroksylowe są odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń chemicznych zawartych w powietrzu. Nowo powstała teoria wymaga jednak potwierdzenia eksperymentalnego – informuje „Physical Chemistry Chemical Physics”. Czytaj dalej

Co może zagrażać zdrowiu strażaków gaszących płonące lasy?

Co jeszcze, oprócz ognia i spadających konarów drzew, może zagrażać strażakom gaszącym płonące lasy? Zdaniem naukowców z Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), istotnym zagrożeniem są także… alkaloidy uwalniane ze spalających się fragmentów roślin. Czytaj dalej

Puszcza Amazońska na skraju przepaści.

Ważne fragmenty Puszczy Amazońskiej są wyeksploatowane do tego stopnia, że zbliżają się do „punktu krytycznego”, po przekroczeniu którego regeneracja lasu nie będzie możliwa. Jeżeli nikt nie podejmie szybkiej i skutecznej interwencji, rejonom tym grozi trwała przemiana w… sawannę. Czytaj dalej

Sadzenie lasu z helikoptera.

Zniszczony przez pożar lub wycięty przez drwali las można będzie odtworzyć, sadząc drzewa z helikoptera – informuje „New Scientist”.
Brytyjska firma C-Questor z Weybridge w Surrey opracowała technikę zrzucania sadzonek z powietrza, co znacznie zwiększa wydajność i redukuje koszty. Metoda jest dużo skuteczniejsza niż lotniczy siew nasion, przy którym 75 procent z nich pada na nieurodzajną glebę lub jest zjadanych przez zwierzęta. Czytaj dalej

Las i energooszczędne żarówki zrekompensują emisję gazów cieplarnianych

Energooszczędne żarówki i nowo posadzony las, zrekompensują emisję gazów cieplarnianych wywołanych zorganizowaną w Poznaniu Konferencją Klimatyczną – poinformował w piątek wiceminister środowiska Janusz Zaleski, szef polskiej delegacji na COP 14. Organizatorzy konferencji obliczają jaką ilość tzw. ekwiwalentu CO2, czyli wszystkich gazów cieplarnianych, wyemitowano przy okazji poznańskiego spotkania. Przy obliczeniach brane pod uwagę są m.in. wielkości emisji wywołanych transportem lotniczym gości konferencji, ich zakwaterowaniem, oraz pobytem w miejscu obrad.
Według ostatnich wyliczeń, obejmujących 12 tys. uczestników, poznańskie spotkanie skutkuje wyemitowaniem do atmosfery 54 tys. ton ekwiwalentu CO2. Czytaj dalej