Więcej dwutlenku węgla to mniejsza wartość odżywcza roślin.

Kiedy rośnie stężenie dwutlenku węgla w atmosferze, maleje wartość odżywcza niektórych płodów rolnych. Chodzi o pszenicę i rośliny strączkowe, które zawierają mniej żelaza i cynku – czytamy w „Nature”. Wcześniejsze badania wpływu podwyższonego stężenia dwutlenku węgla w atmosferze na wartość odżywczą głównych roślin uprawnych dawały niejednoznaczne wyniki, które mogły odzwierciedlać różnice warunków, w jakich prowadzono uprawy. Czytaj dalej

Ostateczny zakaz upraw zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy we Francji.

Francja ostatecznie zakazała w poniedziałek uprawy na swoim terytorium kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie amerykańskiej firmy Monsanto. Podczas głosowania w Senacie zakaz poparło 174 członków izby wyższej, a przeciw było 172. Wcześniej przeciwko uprawom wypowiedziało się Zgromadzenie Narodowe. Również w poniedziałek dekret rządowy z 14 marca, który zakazywał uprawy we Francji kukurydzy modyfikowanej genetycznie MON 810 amerykańskiej firmy Monsanto, został zatwierdzony przez Radę Stanu, czyli najwyższy organ sądownictwa administracyjnego we Francji. Odrzucenia tego dekretu domagali się producenci kukurydzy. Czytaj dalej

Globalne ocieplenie – w Polsce sorgo i kukurydza zamiast ziemniaka?

W przyszłości, z powodu zmian klimatu, zamiast ziemniaka i żyta będziemy raczej uprawiać kukurydzę i sorgo. Trzeba się będzie na nowo nauczyć gospodarowania wodą – powiedział PAP profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, dr hab. Zbigniew Karaczun. W naszej szerokości geograficznej globalne ocieplenie oznacza w rolnictwie przede wszystkim problemy z wodą, której będzie niedostatek lub nadmiar. Czytaj dalej

Inspekcja nasiennictwa: trzy przypadki podejrzenia upraw GMO.

Na ponad 9 tys. zbadanych próbek są trzy przypadki podejrzenia modyfikacji genetycznej upraw kukurydzy – poinformował w piątek dziennikarzy szef Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) Tadeusz Kłos. Kłos przypomniał, że od 28 stycznia 2013 r. w Polsce obowiązuje zakaz uprawy roślin GMO. W związku z tym PIORiN ma obowiązek kontrolowania upraw. Jak mówił, Inspekcja założyła, że w tym roku skontroluje 5 proc. gospodarstw uprawiających kukurydzę, co daje 9 tys. prób w skali kraju. Wykonano ich jednak o 164 więcej – były to tzw. kontrole interwencyjne wykonane po zgłoszeniu, że uprawa kukurydzy może być modyfikowana. Czytaj dalej

GMO na razie stosowane w rolnictwie dla finansowego zysku.

Na razie technologia GMO w rolnictwie stosowana jest dla zysku prywatnych producentów i rolników – przyznają specjaliści. Technologię można by było inaczej wykorzystać dzięki badaniom w sektorze publicznym – uważa jeden z ekspertów. „Potencjalnie można sobie wyobrazić modyfikacje genetyczne, które dotyczą cech korzystnych dla konsumenta (np. zwiększonej wartości odżywczej roślin)” – uważa dr hab. Katarzyna Lisowska z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. „Problem w tym, że takich modyfikacji nie ma w uprawie. Są nieopłacalne dla koncernów” – mówi. Czytaj dalej

Niebezpieczne i „zamaskowane” toksyny pleśni.

Przepisy dotyczące zawartości toksyn pleśniowych w produktach zbożowych powinny być rozszerzone o tzw. „zamaskowane mykotoksyny”, które dopiero w organizmie zmieniają się z potencjalnie nieszkodliwych dla zdrowia w szkodliwe – uważają włoscy naukowcy. Swoje spostrzeżenia badacze opisali na łamach „Chemical Research in Toxicology”. Dr Chiara Dall’Asta z Wydziału Nauk o Żywieniu Uniwersytetu w Parmie (Włochy) tłumaczy, że pleśnie rosnące naturalnie na pszenicy, kukurydzy i innych zbożach wytwarzają toksyczne substancje określane mianem mykotoksyn. Niektórzy eksperci uważają je za najpoważniejszy czynnik ryzyka przewlekłych schorzeń układu pokarmowego, poważniejszy nawet niż obecne w żywności pestycydy i insektycydy. Przepisy państwowe powinny zatem – zdaniem autorki pracy – ograniczyć dopuszczalny poziom zawartości mykotoksyn w żywności i paszach dla zwierząt. Czytaj dalej

Prof. Benbrook: uprawy GMO zniszczą tradycyjne rolnictwo.

Wprowadzenie nowych odmian roślin genetycznie modyfikowanych spowoduje zniszczenie tradycyjnego europejskiego rolnictwa i pogorszy jakość żywności – uważa prof. Charles Benbrook z Uniwersytetu Stanu Waszyngton.
Benbrook oraz przedstawiciele amerykańskich środowisk rolniczych Wes Shoemyer i Wendel Lutz, którzy uczestniczyli w poniedziałkowej konferencji prasowej, przyjechali do Polski, by przestrzec rolników przez uprawą roślin GMO.
Greenpeace zlecił Benbrookowi przeprowadzenie symulacji dotyczącej upraw modyfikowanych genetycznie.
W swojej pracy prof. Benbrook pokazał konsekwencje dopuszczenia w UE do uprawy kukurydzy, soi i buraków odpornych na stosowanie herbicydów. UE bierze pod uwagę dopuszczenie takich upraw na terenie Wspólnoty. Decyzja w tej sprawie ma zapaść na początku 2013 r. Czytaj dalej

EFSA kwestionuje badania wskazujące na szkodliwość GMO.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) skrytykowała i wstępnie odrzuciła badania przeprowadzone przez francuskich naukowców, które zakwestionowały bezpieczeństwo żywności GMO – poinformowała Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa .
W swoim wstępnym raporcie Agencja stwierdziła, że badanie to nie miało „wystarczającej jakości naukowej”.
Chodzi o badania przeprowadzone pod kierunkiem dr. Gilles-Erica Seralini dotyczące karmienia szczurów kukurydzą GMO NK603. Wyniki tych badań opublikowano we wrześniu 2012 roku m.in. na łamach pisma „Food and Chemical Toxicology” i przedstawione na konferencji prasowej w Londynie.
Gryzoniom podawano kukurydzę GMO NK603 odporną na glifosat, substancję aktywną herbicydu Roundup produkowaną przez firmę Monsanto. Szczury przez cały czas trwania doświadczenia otrzymywały także wodę zawierającą środek chwastobójczy Roundup w ilościach, jakie zostały dopuszczone do użycia w USA. Czytaj dalej

Domagajmy się głośno natychmiastowego zakazu upraw kukurydzy MON810 i ziemniaków Amflora.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I PROSIMY O NAGŁOŚNIENIE….WSPANIAŁE WYDARZENIA…poczytajcie poniżej i na stronie www.festiwalstopgmo.pl !
DOMAGAJMY SIĘ GŁOŚNO NATYCHMIASTOWEGO ZAKAZU UPRAW KUKURYDZY MON810 i ZIEMNIAKÓW AMFLORA.

Beata Tyszkiewicz, J.A.P.Kaczmarek, Justyna Steczkowska, Zbigniew Libera, Piotr Młodożeniec, …..- to tylko nieliczni z grona wielkich artystów, którzy chcą Polski Wolnej od GMO i popierają FESTIWAL „KULTURA i NATURA. STOP GMO! OCALIĆ POLSKIE NASIONA”.
Festiwal odbędzie się w dniach 9-10-11 grudnia 2011 roku. Podczas festiwalu w całej Polsce przewidujemy koncerty, spektakle, wystawy, jarmarki zdrowej żywności i wiejskiej sztuki, filmy i wykłady nt. zagrożeń GMO, happeningi, spotkania edukacyjne. To odpowiedź polskiego społeczeństwa na informację Ministra Rolnictwa o ”nowym”, rządowym projekcie ustawy o nasiennictwie, która otwiera Polskę na uprawy GMO. Brak w niej zapisów o zakazie obrotu nasion GMO i o zakazie wpisywania do katalogu krajowego odmian genetycznie zmodyfikowanych, co otworzy Polskę na uprawy GMO…Tymczasem Polacy, podobnie jak mieszkańcy innych krajów UE, w zdecydowanej większości są przeciwni stosowaniu GMO przy produkcji żywności. Czytaj dalej

Biopaliwa z wiórów.

Naukowcy z USA stworzyli nowy proces technologiczny umożliwiający otrzymywanie cukrów przez przetwarzanie wiórów drzewnych. Cukier ten służy do otrzymywania biopaliw i komponentów chemicznych drogą fermentacji ? poinformowały magazyn Technology Review i portal Renmatix.
Naukowcy pracujący dla firmy technologicznej Renmatix prowadzili badania nad otrzymywaniem biopaliw II generacji ? z wiórów drzewnych i biomasy roślinnej, co mogłoby zastąpić biopaliwa I generacji wytwarzane głównie z kukurydzy i trzciny cukrowej. Pierwszym warunkiem otrzymania takich biopaliw jest destylacja cukru, który można przerobić na biopaliwo, przy czym zawartość cukru powinna być na tyle wysoka, a sam proces tak tani, aby mógł skutecznie konkurować z destylacją ziaren kukurydzy i trzciny. Czytaj dalej

Wiceprezes Konspol Holding: Spożycie produktów z GMO będzie rosło.

Według nas, coraz więcej ludzi będzie konsumować produkty oparte o zboża modyfikowane, ponieważ będą dużo tańsze i bardziej dostępne – mówi w wywiadzie dla portalspozywczy.pl Konrad Pazgan, wiceprezes zarządu Konspol Holding.
- Czy można jeszcze produkować żywność bez GMO?

- Oczywiście, że można. W Polsce produkuje się żywność opartą na pszenicy i kukurydzy wyłącznie niemodyfikowanej. Jedynie soja sprowadzana zazwyczaj z Brazylii, Indii lub Turcji jest modyfikowana. Jednak dla niektórych klientów również soję importujemy niemodyfikowaną.

- Konspol używa surowców modyfikowanych genetycznie? Czytaj dalej

W ciągu ostatnich 60 lat zasobność polskich gleb w materię organiczną spadła o 40 proc.

Nad spadkiem żyzności gleby zastanawiano się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas seminarium zorganizowanego przy współudziale Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Zdaniem ministra rolnictwa Marka Sawickiego, na pogorszenie żyzności polskich gleb w pewnym stopniu wpłynęły pogarszające się warunki pogodowe, przede wszystkim jednak – nadmierna eksploatacja ziemi uprawnej. W opinii ministra, nie można uprawiać roli mając na uwadze tylko maksymalizację zysku, a w ostatnich latach za dużo mówiło się o chemicznych środkach produkcji, jak nawozy i środki ochrony roślin, za mało zaś o jakości ziemi.
W opinii Wiesława Oleszka, dyrektora Instytutu w Puławach, w Polsce uprawia się zbyt wiele roślin: zbożowych, okopowych i kukurydzy, które wyjaławiają glebę, jednocześnie rezygnując z tych, które powiększają jej zasobność w próchnicę. Aby zadbać o niezbędny poziom materii organicznej, należy zwiększyć uprawę roślin strączkowych i motylkowatych. Wiesław Oleszuk jest też zwolennikiem stosowania zachęt finansowych do uprawy określonych gatunków roślin, które zwiększają zawartość próchnicy w glebie. Czytaj dalej

Poznano genom „czekolady”.

Oczywiście czekolada swoich genów nie ma, ale ma je kakaowiec, z którego wyrabia się słodki przysmak. Nad ich odczytaniem pracował dosyć nietypowy zespół naukowców z firmy Mars Inc., U.S. Department of Agriculture i IBM. Juan Carlos Motamayor, uczony z Mars Inc. powiedział, że hodowcy studiowali genetykę kakaowca od 20 lat. Sekwencja jego genomu pomoże badaczom określić powiązania między konkretnymi genami i poszczególnymi cechami rośliny. Była ona dotąd znacznie słabiej poznana niż np. ryż, kukurydza, czy soja. Grożą jej przede wszystkim ataki grzybów, które przynoszą największe straty. W Brazylii grzybowe infekcje wręcz zdziesiątkowały plantacje drzew kakaowych. Zwiększenie ich odporności na szkodliwe mikroorganizmy jest jednym z priorytetów zajmujących drzewem badaczy. Czytaj dalej

Składniki żywności, pochodzące z transgenicznej soi i (lub) kukurydzy.

Znaczna część zbiorów kukurydzy i soi pochodzi obecnie z upraw transgenicznych – około 40 milionów hektarów obszarów rolnych na świecie wykorzystywanych jest pod uprawę genetycznie modyfikowanych roślin, głównie kukurydzy i soi, przede wszystkim w USA, Kanadzie, Argentynie,Brazylii, Chile, Australii, Meksyku. Niektóre odmiany, jak np. odporna na herbicydy soja, są tak popularne, że trudno znaleźć w obrocie handlowym odmiany tradycyjne. Czytaj dalej

Faktyczne korzyści z upraw i żywności transgenicznej, raczej ich brak!

W raporcie Institute for Prospective Technological Studies (zob. Gómez-Barbero i Rodríguez-Cerezo, 2006), dokonano przeglądu ekonomicznych korzyści z upraw wiodących GM roślin stwierdzając bardzo zróżnicowane efekty, zarówno pomiędzy krajami, jak i w obrębie tych samych krajów, jak i z uwagi na rodzaj GM upraw.
I tak, np. w przypadku GM soji (w porównaniu z uprawą tradycyjnych odmian) stwierdzono: Czytaj dalej

Znamy genom kukurydzy.

Rozszyfrowanie genomu kukurydzy zakończyło się sukcesem, choć jest on bardziej skomplikowany niż wszystkie dotychczas poznane genomy – roślin, zwierząt, a nawet człowieka – informuje „Science”. Genom człowieka tworzy 20 000 genów (2,9 miliarda nukleotydów), upakowanych w 23 parach chromosomów, podczas gdy 32 000 genów kukurydzy (składające się z 2 miliardów nukleotydów) są ściśnięte w 10 parach. Dużą część genomu kukurydzy stanowią powtórzenia, dużo tam również „skaczących” genów- transpozonów, które potrafią zmieniać swoje położenie. Czytaj dalej

Aktywiści Greenpeace weszli na dach ministerstwa rolnictwa. Rozwiesili transparent ” Zakazać upraw GMO”!

Kilkunastu aktywistów Greenpeace wspięło się dziś ok. godz. 10.00 na budynek Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie, rozwieszając wielki transparent z hasłem „Zakazać upraw GMO” i rysunkiem kukurydzy stylizowanym na postać z filmu grozy. Członkowie Greenpeace tłumaczą, że rysunek ten ma symbolizować zagrożenie dla rolnictwa i ludzkiego zdrowia jakie stwarzają uprawy roślin modyfikowanych genetycznie. Aktywiści domagają się od Ministra Rolnictwa wydania zakazu upraw na terenie Polski genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810 firmy Monsanto. Czytaj dalej

Kontrowersje wokół elektrowni wiatrowych.

Coraz liczniej powstające w Polsce farmy wiatrowe spotykają się często z protestami lokalnych społeczności. Przedstawiciele firm inwestujących w energię wiatrową zapewniają jednak, że robią wiele, by minimalizować negatywny wpływ wiatraków na przyrodę. Zalety takich elektrowni – mimo pewnych zastrzeżeń – dostrzegają też ekolodzy. Zwiększenie do 20 proc. udziału w produkcji energii tej, czerpanej ze źródeł odnawialnych, to jeden z celów nowej polityki energetycznej UE. Państwa Unii mają na to czas do 2020 r. Do odnawialnych źródeł energii zalicza się m.in. wiatr. W Polsce – według danych Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej – elektrownie wiatrowe dostarczają dziś jedynie 0,5 proc. zużywanej energii, a ich liczba należy do najniższych w Europie. Czytaj dalej