Dr n. med. Zbigniew Martyka- krwawienie z przewodu pokarmowego.

Ze zjawiskiem krwawienia spotkał się każdy. Gdy dochodzi do krwawienia zewnętrznego ? od razu widać, że krew się wynaczyniła i wiadomą jest rzeczą, że należy szacunkowo ocenić ilość utraconej krwi, rozległość ewentualnego zranienia i na podstawie tego zadecydować, jakiej pomocy pacjent wymaga. Przy skaleczeniu w palec, gdy następuje niezbyt duży upływ krwi, nie ma potrzeby udawania się po pomoc lekarską. Jeśli zranienie jest duże ? wymaga zaopatrzenia chirurgicznego. Czytaj dalej