Prof. Marc Berthel o systemie opieki geriatrycznej we Francji.

Starzenie się społeczeństwa wynika z dwóch czynników: wydłużenia średniej długości życia i zmniejszenia liczby urodzeń. We Francji średnia długość życia wynosi aktualnie 84 lata dla kobiet i 78 dla mężczyzn. Liczba osób w zaawansowanej starości wzrasta bardzo dynamicznie – pisze prof. Marc Berthel z Uniwersytetu w Strasburgu, którego artykuł publikujemy poniżej. System opieki zdrowotnej musi zostać dostosowany do tych demograficznych realiów dwutorowo i zakładać: Dostosowanie całości usług szpitalnych do opieki nad osobą starszą,Utworzenie geriatrycznej drogi pacjenta.Komu trzeba pomóc
Nie wszystkie osoby starsze podlegają opiece geriatrycznej. Rzadko zdarza się, by chorzy w wieku między 60. a 70. rokiem życia byli specjalnie kierowani na oddział geriatryczny. Następnie, jeżeli chodzi o osoby powyżej 75. roku życia, większość pacjentów przyjmowana jest do oddziałów szpitalnych odpowiadających ich głównym schorzeniom. Czytaj dalej

Czemu jedzenie w samolocie wydaje się niedobre?

Szum tła oddziałuje zarówno na intensywność smaku, jak i na postrzeganie kruchości. To dlatego, wg naukowców, jedzenie w samolocie lub na statkach wydaje się często tak niesmaczne (Food Quality and Preference). Podczas dwóch eksperymentów 48 ochotnikom zawiązywano oczy i proszono o ocenę intensywności smaku (słodyczy i słoności), kruchości pokarmów, a także ich ogólnego smaku/stopnia, w jakim dana pozycja w menu im smakowała. W tym czasie przez słuchawki odtwarzano im szum biały o różnym natężeniu (głośny lub cichy) albo w pomieszczeniu panowała cisza. Okazało się, że głośniejsze dźwięki zmniejszały wrażenie słodyczy i słoności, zwiększając jednocześnie subiektywne wrażenie chrupkości. Badani kosztowali m.in. ciastek i chipsów. Czytaj dalej