Szumy pomagają w uformowaniu kręgosłupa.

Proste zjawiska chemiczne i fizyczne odpowiadają za powstawanie w zarodkach periodycznych struktur, z których później wykształcają się m.in. kręgi kręgosłupa. Badania naukowców z Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Centre National de la Recherche Scientifique są zaskakujące, ponieważ dotychczas sądzono, że za ich powstawanie odpowiedzialne są geny. „We wczesnej fazie rozwoju zarodków kręgowców w ich mezodermie grzbietowej (środkowa warstwa komórek zarodka – PAP) wykształcają się segmenty nazywane somitami. Z czasem przekształcają się one m.in. w kręgi – elementy kręgosłupa” – czytamy w przesłanym PAP komunikacie IChF PAN.
Polsko-francuski zespół z Instytutu Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie i Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) w Paryżu przedstawił prosty model teoretyczny opisujący formowanie podobnych struktur. Analiza własności modelu ujawniła, że w ich powstawaniu zaskakującą rolę odgrywa wewnętrzny szum, obecny w każdym układzie fizycznym. Czytaj dalej