Duże zainteresowanie dzierżawami bagiennych łąk nad Biebrzą.

Kolejnych ponad 6 tys. hektarów bagiennych łąk chcą wydzierżawić od Skarbu Państwa rolnicy i przedsiębiorcy nad Biebrzą – poinformował wicedyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Tadeusz Sidor. Dzierżawcy chcą kosić łąki, by pomagać przyrodzie – głównie ptakom – a jednocześnie ubiegać się o unijne dopłaty rolnośrodowiskowe na ten cel. Takie „dzierżawy dla przyrody” to nowatorska, niestosowana dotąd w Polsce na większą skalę metoda na zwiększenie skali czynnej ochrony przyrody w tych miejscach, gdzie konieczne jest rolnicze użytkowanie terenów. Czytaj dalej